Sprzątanie Świata 2017

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Głównym celem akcji było rozwijanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej oraz wdrażanie do dbania o środowisko naturalne. Akcja rozpoczęła się 28 września. Poprzedziły ją rozmowy na godzinach wychowawczych dotyczące potrzeby dbania o środowisko i zasady obowiązujące w czasie porządkowania terenu. Piękne jesienne dni sprzyjały jej realizacji. Uczniowie pełni zapału, zaopatrzeni w rękawiczki i worki ruszyli w teren. Coroczna zbiórka śmieci kształtuje zmianę nawyków w codziennym życiu polegającą m.in. na robieniu świadomych zakupów, unikaniu tworzeniu odpadów i odpowiednie nimi gospodarowanie.