Kwiecień 2018 w naszej szkole

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność,

szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.”.

/Jan Paweł II/

KWIECIEŃ W NASZEJ SZKOLE

Szkoła Podstawowa w Karwodrzy

 1. Godne uwagi:
 • Dzień 10 kwietnia to 8. rocznica tragedii smoleńskiej, 13 kwietnia jest Dniem Pamięci Ofiar Katynia, a cały kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej. Jest to okazja do przypomnienia znaczących wydarzeń w historii naszego narodu, a także oddania hołdu bohaterom i ofiarom tragedii, którzy zwyciężali i ginęli za wolność oraz niepodległość Polski.
 • Szkolne Koło Caritas organizuje w kwietniu zbiórkę funduszy na akcję „Pola Nadziei”. Prosimy wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły o aktywne włączenie się do tych akcji. Zbiórka zostanie przeprowadzona również wśród Rodziców podczas zebrania.
 • 22 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Ziemi – to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcji zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa na poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie. W naszej szkole odbyła się  akademia  poświęcona temu wydarzeniu oraz  Turniej Wiedzy o Zdrowiu.
 • 23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest symboliczna dla literatury światowej. W ten dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes, William Szekspir oraz Inca Garcilaso de la Vega. Tego dnia odbywa się mnóstwo wydarzeń związanych z promowaniem czytelnictwa, spotkań z pisarzami, a dla wielbicieli książek księgarnie przygotowują rozmaite akcje promocyjne.

 • Uczniowie z Młodzieżowej Rady Gminy uporządkują cmentarz wojenny w Zabłędzy.

 

 1. Ważne terminy:
 • Terminy egzaminu gimnazjalnego – 18 kwietnia /środa/ – część humanistyczna, 19 kwietnia /czwartek/ – część matematyczno-przyrodnicza, 20 kwietnia /piątek/ – język obcy nowożytny. Dla uczniów z klasy drugiej gimnazjum są to dni wolne od zajęć szkolnych.
 • Dokładne informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie: oke.krakow.pl→ zakładka egzamin gimnazjalny.
 • Zebranie z rodzicami odbędzie się 23 kwietnia /poniedziałek/ o godzinie 1630, podczas którego zostanie przeprowadzone szkolenie nt. „Nowe media”- cyberprzemoc, substancje psychoaktywne, profilaktyka niewłaściwych zachowań w sieci. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na szkolenie a następnie na spotkania z wychowawcami.
 • 24 kwietnia 2018 r. /wtorek/ uczniowie klas gimnazjalnych wyjeżdżają na wycieczkę do Oświęcimia.
 • 25 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy III gimnazjum wezmą udział w Dniu Otwartym Szkół ponadgimnazjalnych w Tuchowie.
 • 1 maja 2018 r. (wtorek) i 3 maja 2017 r. (czwartek) to dni ustawowo wolne od pracy, natomiast 2 maja tj. środa jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć ustalonym wcześniej. Mogą odbywać się zajęcia wychowawczo-opiekuńcze po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez Rodzica.
 1. W ramach przypomnienia:

 

– Zgodnie z przyjętym Szkolnym Systemem Wspierania Rodziców  w każdą pierwszą środę miesiąca od godziny 16 00 do 17 00  odbywają się konsultacje indywidualne dla zainteresowanych Rodziców. Zachęcamy do spotkań  z nauczycielami poszczególnych przedmiotów  oraz wychowawcami.

 

– Rada Rodziców przypomina o dobrowolnej składce – 25 zł od rodziny oraz comiesięcznych wpłatach uczniów na zakup sztandaru szkoły. W sekretariacie można też wpłacać dowolne indywidualne kwoty na ten cel.

 

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane i znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Karwodrzy. Adres strony to: spkarwodrza.pl

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej  w Karwodrzy

 

 

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW

Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

Zwycięzcami zostali: szkoła podstawowa:

 

I miejsce: Kacper Michałek –  kl. VI

 

klasy gimnazjalne:

 

II miejsce: Zuzanna Sutkowska –  kl. III

 

XVII Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych o tytuł:

MISTRZA ORTOGRAFII ZIEMI TUCHOWSKIEJ

Zwycięzcami zostali: szkoła podstawowa:

III  miejsce: Dominik Płachno –  kl. IV

Wyróżnienie: Natalia Zielińska – kl. V

klasy VII i klasy gimnazjalne:

III miejsce: Szymon Rzońca –  kl. VII

Gminne Igrzyska Dziecięce w slalomie gigancie na stoku : „Jurasówka” w Siemiechowie

I miejsce –  Angelika Słowik –  kl. VI

X Powiatowy Konkurs Przysłów Niemieckich „Sprichwort,  Wahrwort” 2017/2018 w Skrzyszowie

I miejsce – Karolina Baziak – kl. III