Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Karwodrzy

Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), zamieszczamy informacje o zasadach przetwarzania  danych osobowych w  Szkole Podstawowej w Karwodrzy oraz o przysługujących  prawach z tym związanych.

Pełna treść dokumentu została zamieszczona w zakładce „Informacje” na stronie internetowej szkoły.