Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zgodnie z sugestią Ministra Edukacji Narodowej,
w okresie ferii zimowych umożliwiamy
korzystanie z kryzysowego wsparcia dzieci
i młodzieży w formie konsultacji telefonicznych.

Z pomocy naszej Poradni mogą skorzystać rodzice, dzieci i młodzież szkół funkcjonujących na terenie powiatu tarnowskiego,od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Prosimy o kontakt z sekretariatem
PPPP Tarnów: 14 627 29 59 lub 14 6272707
Filia PPPP w Tuchowie: 14 652 64 94
Filia PPPP w Wojniczu: 14 650 11 31
Filia PPPP w Żabnie: 14 645 69 36

który ustali termin konsultacji z wybranym specjalistą.

Prosimy o rozpropagowanie informacji
wśród nauczycieli, rodziców i uczniów.


Z poważaniem,
Jolanta Dziuban
kierownik Filii w Tuchowie