Sprostowanie

W informacjach majowych 2021 jest błąd, nie uwzględniono uczniów klasy VII w dniach wolnych podczas egzaminu ósmoklasisty. Powinno być: W dniach egzaminów uczniowie klas IV – VII mają dni wolne od zajęć dydaktycznych.

    Za błąd serdecznie przepraszamy. Równocześnie cieszymy się, że czytacie informacje ze zrozumieniem.