Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy w dniach od 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r., w formie hybrydowej.

W tygodniu od 17 do 21 maja 2021r

  • W dniach 17, 18, 19 maja 2021 ( od poniedziałku do środy), zajęcia         

w szkole  realizują uczniowie klas IV, V, VI, w tych dniach uczniowie klasy VII i VIII  uczą się zdalnie

  • W dniach 20, 21 maja 2021r ( czwartek – piątek), zajęcia w szkole  realizują uczniowie klas VII i VIII, w tych dniach uczniowie klas IV, V, VI mają nauczanie w formie zdalnej

W tygodniu od 24 do 28 maja 2021r

  • 24 maja 2021r(poniedziałek), zajęcia w szkole  realizują uczniowie klas IV, V, VI, w tym dniu uczniowie klas VII i VIII mają nauczanie zdalne
  • 25, 26, 27 maja 2021r – egzamin ósmoklasisty zdaje klasa VIII, uczniowie pozostałych klas IV, V, VI, VII mają dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, nauczyciele pracują przy organizacji i przebiegu egzaminu
  • 28 maja 2021r (piątek) zajęcia w szkole  realizują uczniowie klas VII i VIII, w tym dniu uczniowie klas IV, V, VI mają nauczanie zdalne

Podczas nauki hybrydowej organizowany będzie dowóz i odwóz uczniów na dotychczasowych warunkach.

Uczniowie będą uczyć się według dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć.

Organizowane wcześniej konsultacje dla uczniów klasy VIII zostają odwołane.

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice przybywający do szkoły mają obowiązek przestrzegania dotychczasowych procedur, regulaminów i zaleceń bezpieczeństwa, obowiązujących w szkole w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 (min. obowiązkowa maseczka, wielokrotna dezynfekcja rąk, częste mycie rąk, zachowanie dystansu 1, 5 – 2,0 m)

                                                                                                          Ewa Sawicka – dyr. szk.