Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy od 31 maja 2021 r. w formie stacjonarnej.

– Od 31 maja 2021 r  (poniedziałek), wszystkie klasy szkoły podstawowej, od IV do VIII, pracują w trybie stacjonarnym. – Podczas nauki stacjonarnej organizowany będzie dowóz i odwóz uczniów na dotychczasowych warunkach. – Uczniowie będą uczyć się według dotychczas obowiązującego, tygodniowego rozkładu zajęć. – Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice przybywający do szkoły mają obowiązek […]