WRZESIEŃ 2021 W NASZEJ SZKOLE

„Szkoła musi być narodowa! szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość,
do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. i musi wychować w tym duchu…”

/Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński/

Szkoła Podstawowa im. o. W. Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy

1. Godne uwagi:

– 1 września 2021 r. mszą świętą w Bazylice Mniejszej w Tuchowie rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/2022.

Następnie Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice spotkali się na uroczystym apelu w budynku Szkoły Podstawowej w Karwodrzy. Pani Dyrektor powitała wszystkich  i przedstawiła nauczycieli oraz poinformowała, że nauka w obecnym roku szkolnym nadal będzie odbywała się w szczególnym reżimie sanitarnym. MEiN przygotowało wytyczne dla kierowników placówek, które mają zapewnić bezpieczeństwo uczniom. Nie będzie obowiązku zakrywania nosa i ust podczas zajęć dydaktycznych, ale podczas przerw będzie taki obowiązek. Uczniowie muszą pamiętać o dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku, o częstym i dokładnym myciu rąk oraz zachowywaniu dystansu. Osoby, które wykazują niepokojące objawy, takie jak kaszel, katar, gorączka, powinny pozostać w domach, aby nie narażać pozostałych uczniów.  Odczytany  został list Pana Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 skierowany do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. W piśmie przedstawiono działania MEiN związane z bezpiecznym powrotem do szkół oraz wsparciem uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej. W liście Minister Przemysław Czarnek zachęcił także do udziału w nowym przedsięwzięciu „Poznaj Polskę” oraz wyraził nadzieję, że nauka stacjonarna w szkołach będzie trwała nieprzerwanie do przyszłorocznych wakacji.

– Po wypożyczeniu podręczników z biblioteki szkolnej wszyscy uczniowie proszeni są o ich oprawienie.

– W obecnym roku szkolnym po raz kolejny realizujemy Program Szkolnego Wolontariatu – zapraszamy i zachęcamy wszystkich uczniów do podjęcia działań na rzecz potrzebujących, a Rodziców uczniów prosimy o wspieranie swoich dzieci  w szerzeniu dobra i życzliwości.

– 12 września o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie odbędzie się uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Wspólna beatyfikacja uzasadniona jest faktem, iż przez lata oboje przyszłych błogosławionych łączyła duchowa więź, odkąd ich drogi splotły się w latach 20. XX wieku, a żywotna współpraca i wzajemna inspiracja trwały aż do śmierci matki Czackiej. Z woli papieża Franciszka uroczystość będzie mieć charakter skromny i godny. Godny – gdyż dotyczy Prymasa Tysiąclecia, jednej z najważniejszych postaci w historii Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechnego XX wieku, skromny – gdyż oprawa uroczystości musi – także w wymiarze symbolu – odpowiadać czasom pandemii i jej konsekwencjom w wymiarze duchowym, społecznym, ekonomicznym i sanitarnym.

– 22 września obchodzimy rocznicę nadania imienia ojca Władysława Witkowskiego naszej  szkole. Pamiętajmy o patronie i jako społeczność uczniowska starajmy się wcielać w życie jego ideały.

2. Ważne terminy:

  • 1 września minęła 82. rocznica wybuchu II wojny światowej. 17 września będziemy obchodzić rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Podczas apelu inaugurującego nowy rok szkolny uczniowie przedstawili krótki montaż słowno – muzyczny upamiętniający te ważne wydarzenia. Pamiętajmy o tych, którym zawdzięczamy wolność naszej Ojczyzny.
  • 4 września odbędzie się 10. jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura to dramat Gabrieli ZapolskiejMoralność pani Dulskiej . Podczas wspólnego czytania z Prezydentem Andrzejem Dudą i jego małżonką Agatą Kornhauser-Dudą w Ogrodzie Saskim wystąpią uznani artyści, a trzy znakomite aktorki wcielą się w postać tytułowej bohaterki. W każdym z trzech aktów poznamy inną odsłonę Anieli Dulskiej. Uroczystość będzie na żywo transmitowana w internecie: na oficjalnej stronie Prezydenta RP, na kanałach NCK oraz na portalu Polskiego Radia SA. 

      Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest     uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, gorzka ironia, bogactwo obserwacji obyczajowych,  silna wymowa społeczna, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Nasza szkoła  również włączy się w 10. edycję ogólnopolskiej akcji czytania.

  • 15 września przypada Międzynarodowy Dzień Kropki. To święto, które od 2008 roku stwarza okazję do budowania pewności siebie, odkrywania talentów oraz pobudzania wyobraźni dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystko rozpoczęło się w 2003 roku, kiedy Peter H. Reynolds wydał książkę dla dzieci „The Dot” (czyli „Kropka”). Jej bohaterką jest mała Vashti, która, dzięki malutkiej kropce i wspaniałej, mądrej nauczycielce plastyki, uwierzyła w swoje możliwości. Tego dnia  dostrzegamy kropki tam, gdzie wcześniej na nie nikt nie zwracał uwagi. A przecież kropki towarzyszą nam w naszym codziennym życiu: są w kropkach biedronki i motyle, są w koronie króla, na bluzkach, spodniach  i sukienkach, zdobią kapelusz muchomora… W tym dniu zachęcamy całą społeczność szkolną do założenia stroju z motywem kropki.                                                                                                       
  • ·      17-19 września po raz 28. wyruszamy, by posprzątać Polskę. „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Hasło tegorocznej akcji, które brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę”  jest parafrazą słynnego powiedzenia Kartezjusza „Cogito ergo sum” (łac. „Myślę, więc jestem”) – każdy z nas powinien wziąć je sobie do serca. Wiedzą niepodważalną jest, że nie opłaca się śmiecić w naturze, jeśli chcemy zadbać o zdrowie nasze oraz przyszłych pokoleń. Niszcząc naturę, niszczymy siebie. Akcja jest interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.  Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w tej akcji i posprzątają okolice szkoły na zajęciach z wychowawcami.
  • 30 września /czwartek/ o godz. 16 30 odbędzie się ogólne zebranie Dyrektora szkoły z Rodzicami, a o 1700 – spotkanie klasowe  z Wychowawcami.  Zapraszamy serdecznie wszystkich Rodziców.
  • 30 września –  przypada Dzień Chłopaka. Pamiętajmy o naszych chłopcach /ojcach, dziadkach, wujkach, kolegach /!!!

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2021/2022 wszystkim naszym Uczniom

życzymy aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy,

ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień.

Wierzymy, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem owocnym,

przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości spożytkujecie jak najlepiej.

Niech kolejny nowy, szczególny ze względu na towarzyszące nam wszystkim okoliczności,  rok szkolny

będzie dla Was bogaty w sukcesy i osiągnięcia. Życzymy Wam, by czas spędzany w szkole, w gronie koleżanek i kolegów, pozwalał na odkrywanie i poznawanie nowych treści w przyjaznej i radosnej atmosferze.

Rodzicom życzymy, by edukacja dzieci była dla Państwa cenną wartością, przynoszącą oczekiwane efekty  i zadowolenie, które zaowocują bogatym plonem w przyszłości.

3. W ramach przypomnienia:

– Od października w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. Od 1600 do 1700, w ramach Szkolnego Systemu Wspierania Rodziców, będą odbywać się indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów.

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane  i znajdują się na facebooku i na stronie internetowej szkoły. Adres strony to: spkarwodrza.pl

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej  w Karwodrzy