Nowy rok szkolny 2021/2022

1 września rozpoczęliśmy kolejny rok od uczestnictwa we mszy świętej w

Bazylice Mniejszej w Tuchowie. Po przyjściu do szkoły cała społeczność

zgromadziła się na hali sportowej. Uroczystej  inauguracji nowego roku

szkolnego  dokonała dyrektor szkoły pani Ewa Sawicka, która wyraziła

nadzieję, iż ten rok będzie spokojniejszy niż poprzedni, bowiem, jak

zauważyła: „…chyba każdy z nas już tęsknił za zwyczajnymi lekcjami, za

codziennymi spotkaniami z klasą i nauczycielami, a nawet za pisaniem

klasówek!” Tradycyjnie już, jak co roku, powitała uczniów klasy

czwartej i omówiła sprawy organizacyjne. Kontynuując wystąpienie,

dyrektor szkoły przypomniała zebranym zasady bezpieczeństwa

obowiązujące w szkole, a także poinformowała o możliwości

zaszczepienia dzieci przez rodziców przeciw COVID-19. Opiekunka

Samorządu Uczniowskiego odczytała zebranym List Ministra Edukacji z

okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022. Pierwsze wspólne

spotkanie uświetnił montaż słowno-muzyczny poświęcony 82. rocznicy

wybuchu II wojny światowej oraz minuta ciszy poświęcona ofiarom tej

strasznej wojny. Na zakończenie dyrektor szkoły życzyła wszystkim

zebranym szczęśliwego nowego roku szkolnego.

Należy wspomnieć, że w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej

poczet sztandarowy naszej szkoły, nauczyciele oraz dyrektor szkoły,

wzięli udział w uroczystościach gminnych upamiętniających wydarzenia z

lat 1939-1945. Rozpoczęły się one uroczystą mszą świętą w kościele pw.

Św. Jakuba St. Ap., a zakończyły przemarszem władz samorządowych,

uczestników oraz pocztów sztandarowych pod POMNIK OFIAR OKUPACJI

NIEMIECKIEJ i SOWIECKIEJ z TUCHOWA i GMINY w LATACH 1939-1945. Po

modlitwie za ofiary wojny i odczytaniu Apelu Poległych, delegacje

złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem. Następnie do uczestników

przemówiła burmistrz Tuchowa, przypominając o ofierze złożonej w walce

o wolną Polskę, w której dziś możemy żyć i o konieczności pamięci o

tej ofierze. Uroczystość zakończyło tradycyjne już wspólne odśpiewanie

piosenki „Biały krzyż”.