22 IX 2021 – 3. ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ

Podróż symbolizuje życie, drogę życia, ryzykowne przedsięwzięcie, dążenie do celu po drodze pełnej przygód, potrzebę nowych doświadczeń, badanie, studiowanie, naukę, poszukiwanie duchowych celów. Nasz Patron był właśnie takim wędrującym człowiekiem i to, nie tylko w sensie dosłownym. Swoje życie traktował jako ciągłe poszukiwanie. Był wzorem pracowitości, serdeczności, otwartości, był skromnym człowiekiem gotowym zawsze nieść pomoc innym. Pamiętając o jego dobrym sercu i miłości okazywanej bliźniemu, wspominamy go w kolejną rocznicę śmierci, która minęła 27 sierpnia bieżącego roku. Mimo upływu wielu lat, które dzielą nas od czasów w których żył i głosił Słowo Boże, to nadal czujemy, że jest obecny wśród nas i staramy się realizować jego ideały. Aby wspomnieć i przybliżyć społeczności szkolnej postać o. W. Witkowskiego w 3. rocznicę nadania szkole imienia Samorząd Uczniowski zorganizował test wiedzy o PATRONIE, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie i uczennice naszej szkoły. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród niespodzianek odbędzie się podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji 14 października. Jak co roku, złożyliśmy również wiązankę i zapaliliśmy znicz na grobie Patrona.