Pozostała pamięć. Wycieczka pod Pomnik
Rodziny Solarzy zamordowanej w czasie II wojny światowej.

22 X 2021 r. /piątek/W tym dniu uczniowie klasy VII i VIII ostatnie 
godziny zajęć spędzili na spacerze pod Pomnik Rodziny Solarzy. 
Podczas marszu podziwiali piękną złotą polską jesień, delektowali się 
ciepłem jesiennego dnia. Jednak, głównym celem wycieczki po 
środowisku lokalnym było poznanie historii rodziny, która została 
zamordowana przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Wspominając 
te tragiczne dni, które przybliżyła wszystkim uczennica klasy VIII, 
odczytując krótki referat, wspólnie o odmówiono modlitwę za 
zmarłych. Po chwili zadumy i refleksji nad przemijaniem ludzkiego 
życia, a związanym ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych i 
Dniem Zadusznym, zapalono znicze i uczczono pamięć pomordowanych 
minutą ciszy. 

Uczniowie przy pomniku
Pomnik poświęcony członkom rodziny Solarzy zamordowanym w czasie II wojny światowej