LISTOPAD 2021 W NASZEJ SZKOLE

„Naród, który kończy jedno tysiąclecie i ma przed sobą nowe tysiąclecie,

musi wspierać się na błogosławionych doświadczeniach dziejowych,

czerpiąc z nich mądrość, siłę i program dla przyszłości”

/błogosławiony Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński/

1. Godne uwagi:

11 listopada przypada 103. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – nasz kraj odzyskał suwerenność. W wyniku upadku potęg zaborczych i własnych działań Polska po wielu dziesięcioleciach powróciła na mapy Europy. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało młodym Polakom przywiązanie do języka i kultury narodowej. Obecnie dla nas  jest to dzień świąteczny i uroczysty. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi państwowej w naszych domach. Niech będzie to wyraz patriotycznej solidarności narodowej. Nie zapomnijmy także o tych, którzy zginęli, walcząc  za wolną Polskę.

– Wnaszej szkole uczcimy 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę okolicznościowymi gazetkami w salach lekcyjnych i na korytarzu szkolnym.

„Niepodległa do hymnu”– to wydarzenie jednoczące Polaków w kraju i za granicą. Biuro Programu „Niepodległa” zachęca do uczczenia 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe.

– Zaśpiewajmy razem z bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami. Uczcijmy to najważniejsze święto i jedyny taki jubileusz w roku! – zachęcają  inicjatorzy akcji.

Hymn zostanie wykonany 11 listopada o godz. 12.00  podczas oficjalnych uroczystości państwowych i podczas niewielkich uroczystości lokalnych w kraju i za granicą. „Mazurka” wyemitują stacje radiowe i zagrają orkiestry straży pożarnej, wojska, policji. Zespoły polskich teatrów, oper, filharmonii również planują zaproszenie lokalnych społeczności do wspólnego świętowania. Każdy, kto może, niech przyłączy  do akcji!

Po raz pierwszy wspólne śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” odbyło się w 2018 r., w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Jeśli możliwe będzie spotkanie się w Narodowe Święto Niepodległości w miejscu publicznym i wspólne odśpiewanie hymnu, pamiętajmy wówczas o bezpieczeństwie swoim i innych i o zachowaniu odpowiedniego dystansu.

Andrzejki i Katarzynki –  Kiedyś były to wieczory spotkań i wróżb dziewcząt (w andrzejki) i chłopców (w katarzynki) marzących o narzeczonych i małżeństwie. Dziś wróżymy raczej dla zabawy i przyjemności, niż po to, by poznać imię, stan i zamożność przyszłego partnera życiowego.W dawnych czasach andrzejki odprawiane były w wigilię dnia św. Andrzeja, czyli 29 listopada, a Katarzynki w wigilię dnia św. Katarzyny – 24 listopada.Świętowano radośnie i z wypiekami na policzkach.

Wróżb było wiele. Niektóre z nich przetrwały do dziś. Lano gorący wosk, by z jego kształtu wyczytać postać przyszłego narzeczonego lub najbliższą przyszłość. Z butów ustawionych jeden za drugim wróżono, która panna pierwszą będzie przy ołtarzu w nadchodzącym roku. Zgadywano imię przyszłego męża lub żony z karteczek schowanych pod poduszkę. Wróżono ze świec pływających po wodzie, kołków w płocie, szczebli w drabinie i szczekania psa (jeśli szczekał „tak, tak…” oznaczało to, że panna w małżeński stan niedługo pójdzie, należało bacznie się wsłuchiwać, co też to szczekanie przypomina…). Było też wiele wróżb, które dziś budzą zdziwienie i uśmiech. Chłopcy wierzyli, że upragniona dziewczyna ukaże im się we śnie, w nocy z 23 na 24 listopada, jeśli po kąpieli wytrą się dziewczęcą zapaską lub koszulą, a potem włożą ją pod prześcieradło i na tak przygotowanym posłaniu spędzą noc.Były też wróżby dla cierpliwych, które trwały i miesiąc. Chłopcy w dniu św. Katarzyny, a dziewczęta w dniu św. Andrzeja, ścinali gałązkę wiśni lub czereśni i wstawiali do wody, jeśli zakwitła w Wigilię Bożego Narodzenia, mogli spodziewać się pomyślnych konkurów uwieńczonych ślubem i weselem w najbliższym czasie.

Wróżby chłopców były mniej liczne i mniej popularne niż wróżby dziewcząt. Dziś zarówno młodzież, jak i dzieci bawią się na imprezach andrzejkowych wspólnie. Obecnie wróżby nie są wyrocznią, której należy ślepo ufać i oczekiwać spełnienia, lecz dobrą zabawą i okazją do wspólnych spotkań i radości.

21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień (World Hello Day) – to święto wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych powstało z inicjatywy braci Briana i Michaela McCormacków, którzy w 1973 roku zaprotestowali przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy Egiptem a Izraelem.Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać rządzących, żeby rozwiązywali problemy w sposób pokojowy, a nie zbrojny. Główną ideą Dnia Życzliwości jest uzmysłowienie i przypomnienie ludziom o tym, że tylko wzajemna życzliwość może stać się podstawą do budowania pokoju. Bądźmy więc dla siebie życzliwi, rozwiązujmy problemy w sposób pokojowy, a nie siłowy.

Obecnie Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień jest obchodzone w ponad 180 krajach i ma nieco inny wymiar – mniej polityczny, a bardziej społeczny. Jego cele są proste: uwrażliwianie ludzi oraz wzbudzanie w nich pozytywnych emocji, zachęcanie do dialogu międzypokoleniowego, jak również wyrażanie protestu przeciwko nienawiści, antypatii i nietolerancji.

Jak powinniśmy obchodzić ten dzień?

Najlepiej uśmiechnąć się do drugiego człowieka, powiedzieć miłe słowo, przesłać ciepłe spojrzenie. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy innym, wraca do nas z nawiązką.

Co charakteryzuje człowieka życzliwego?

Słownikowa definicja informuje, że to osoba nastawiona przychylnie, przyjaźnie, dobra i serdeczna.

Co składa się na życzliwość?

Wystarczy uśmiech, miłe słowo i ciepłe spojrzenie. Słowa: „Dziękuję za to, że jesteś…”, „Wszystkiego dobrego…” czy „Miłego dnia…” – to proste, znane wszystkim zwroty, dzięki którym możemy mieć pewność, że wywołają radość i uśmiech u innych.

Szkolne Koło Caritas oraz Szkolne Koło Wolontariatu przystąpiło do XV edycji małopolskiego projektu: „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Nasz tegoroczny szkolny projekt zainspirowany słowami błogosławionego Stefana Wyszyńskiego – nosi tytuł: „Sercem służy się za darmo, bezinteresownie”. Więcej o projekcie przeczytamy w zakładce  – Mieć wyobraźnię miłosierdzia.

2. Ważne terminy

  • 25 listopada /czwartek/ Samorząd Uczniowski zorganizuje wróżby andrzejkowe w ramach zajęć świetlicowych z zachowanie, reżimu sanitarnego.  Pobawmy się też w domu ze swoimi najbliższymi, aby zachować tradycję i mieć odrobinę radości w tych trudnych czasach, w jakich przyszło nam żyć.
  • Zamiana dni dodatkowo wolnych od nauki.

W związku z utrudnieniami związanymi z przebudową drogi, zaplanowane wcześniej dni wolne (2 maja i 17 czerwca 2022 roku) odbyły się 27 i 28  października 2021 roku

  • 2 XI do  3 XII trwa akcja „Pomoc dla bezdomnych zwierząt” – zbieramy stare koce, dywany, wycieraczki, ,poduszki, karmę i zabawki dla zwierząt ze schroniska w Tarnowie.
  •  7 listopada na Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku odbędzie się XXII Zlot Niepodległościowy „Łowczówek 2021”.

Tegoroczny Zlot Niepodległościowy obchodzony jest, by upamiętnić 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 107. rocznicę Bitwy pod Łowczówkiem.

W programie wydarzenia:
– Msza Święta polowa w intencji Ojczyzny, poległych i zmarłych Legionistów,
– poświęcenie tablicy pamiątkowej,
– Apel Pamięci,
– złożenie wiązanek przed kaplicą cmentarza.

Zachęcamy do licznego udziału w tej lokalnej uroczystości.
W związku z utrzymującym się stanem pandemii Covid-19, organizatorzy proszą o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych.

3. W ramach przypomnienia:

– Zgodnie z przyjętym Szkolnym Systemem Wspierania Rodziców w każdą pierwszą środę miesiąca od godziny 16 00 do 17 00 odbywają się konsultacje indywidualne dla Rodziców uczniów. Zachęcamy do spotkań z nauczycielami uczącymi oraz wychowawcami.

– Rada Rodziców uchwaliła wysokość dobrowolnej składki – 30  zł od rodziny.

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane i znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Karwodrzy. Adres strony to: spkarwodrza.pl

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej w Karwodrzy