103. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

11 listopada, to dzień szczególny dla każdego Polaka. Jest to czas 
zadumy, refleksji, wyrażenia miłości i przywiązania do swojej 
Ojczyzny, do Polski. Jest to czas wspomnień i rozmyślań o przeszłości 
i przyszłości swojego kraju. Uczczenie 103. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę, która właśnie przypada w bieżącym roku 
nasz szkoła rozpoczęła już w październiku. Złota polska jesień 
umożliwiła wycieczki i spacery po środowisku lokalnym. Podziwiając 
piękno przyrody, dotleniając organizmy, odbyliśmy spacer pod Pomnik 
Rodziny Solarzy, gdzie zapaliliśmy znicze i minutą ciszy oddaliśmy 
hołd wszystkim, którzy stali się ofiarami wojen na świecie. Uczniowie 
we współpracy z MRG wysprzątali Cmentarz wojenny nr 174 w Zabłędzy z 
czasów I wojny światowej, złożyli wiązanki i zapalili znicze. W 
pierwszych dniach listopada szkoła została odświętnie udekorowana 
biało-czerwonymi chorągiewkami, wykonano gazetki, w bibliotece 
szkolnej zorganizowano wystawę książek tematycznie związana z 
obchodami, przeprowadzono lekcje poświęcone dziejom odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W przeddzień święta cała społeczność szkolna 
wzięła udział w audycji radiowej związanej z odzyskaniem suwerenności 
przez nasz kraj. Na zakończenie obchodów o godzinie 11:11, zachowując 
środki bezpieczeństwa, każda klasa odśpiewała hymn narodowy. To święto 
sprawiło, że w zabieganym życiu zatrzymaliśmy się na chwilę i 
wspomnieliśmy ojców, dziadków i pradziadków, którzy walczyli o naszą 
wolność i wolność innych narodów.