Marzec 2022 w naszej szkole

1. Godne uwagi:

  • 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. W ciągu stulecia Międzynarodowy Dzień Kobiet nabrał nowego światowego wymiaru w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Rozszerzający się ruch kobiet upowszechniły cztery światowe konferencje w sprawach kobiet zorganizowane przez ONZ. Wydarzenia te uczyniły obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet zdarzeniem mobilizującym starania na rzecz praw kobiet i ich udziału w życiu polityczno- gospodarczym. Święto to jest okazją do refleksji nad postępem dokonanym w dziedzinie praw kobiet. Tego Dnia nie tylko upamiętnia się odwagę i determinację kobiet, które zasłużyły się w historii swoich państw i społeczeństw, ale również apeluje o konieczność podjęcia nowych wyzwań.

Podpisana w 1945 roku Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym międzynarodowym dokumentem potwierdzającym zasadę równości kobiet i mężczyzn. ONZ i jej wyspecjalizowane agendy propagują równoprawne uczestnictwo kobiet w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, pokoju, bezpieczeństwa i pełnego poszanowania praw człowieka

Prawdziwymi „latami świetności” Dnia Kobiet w Polsce był okres PRL-u. W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony obowiązkowo. Była to „okazja” do uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak: rajstopy, ręczniki, ścierki, mydła, kawę, herbatę.

 „Odwieczne” pytanie, co wręczyć kobiecie tego dnia?

Najlepsze są gesty, które nie wywołują poczucia sztuczności czy chwilowego zainteresowania taką okazją. Jeżeli chcemy w jakiś sposób podziękować kobietom za pracę  i służbę warto jest robić to w mniejszym gronie, rozmawiając naturalnie przy kawie i ciastku. Kulturowo przyjęte jest, że mężczyźni wręczają tego dnia znajomym kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne podarunki w postaci słodyczy. Goździki nadal są niezwykle popularnym kwiatem. Obok niego królują tulipany i czerwone róże. Na prywatnym gruncie bardzo pożądane jest dawanie upominków związanych z wykonywaniem drobnych prac domowych.

Trzeba jednak pamiętać, że jest to dzień upamiętniający walkę o równe traktowanie z uwagi na płeć i tak winien być uczczony.

Z okazji tego Święta męska część społeczności szkolnej składa serdeczne życzenia wszystkim Dziewczętom,Koleżankom, Siostrom, Paniom, Mamom, Ciociom i Babciom

Z okazji Dnia Kobiet Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej składamy najszczersze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się szczęśliwe!
Wszystkiego co najlepsze

  • 2 kwietnia o g. 21: 37 /sobota/ przypada 17. rocznica śmierci naszego Wielkiego Rodaka Świętego Jana Pawła II. 

Św. Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków. Dziedzictwo Papieża Polaka pozostało z wiernymi na całym świecie i wciąż jest żywe. Papież Jan Paweł II zmarł po długiej chorobie. Jego pogrzeb odbył się 6 dni później. Tego samego roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. 1 maja 2011 roku Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym. Kanonizacja Papieża-Polaka odbyła się w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie.

Jan Paweł II zasłynął jako niestrudzony pielgrzym, myśliciel i filozof oraz inspirator przemian na świecie.

Jego dorobek jest imponujący. Odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie (poza Włochy) i odwiedził 129 narodów. Do Polski przybywał osiem razy, w tym dwukrotnie, w 1991 i 1999 roku. Trasa jego pielgrzymki w 1987 roku wiodła również przez nasz region.

2. Ważne terminy:

  • 2 marca weszliśmy w okres Wielkiego Postu. SK Caritas i SK Wolontariatu  zachęca wszystkich uczniów  do wzięcia udziału w corocznej akcji „Jałmużna Wiekopostna 2022”. Podkreślamy, że jest to kolejne działanie w ramach projektu „Mieć wyobraźnię  miłosierdzia” realizowanego w naszej szkole już od lat. Rezygnując z różnych przyjemności w czasie postu, odłóżcie małą nawet kwotę na rzecz drugiego człowieka. W tym roku głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi społecznej na los osób starszych oraz ich wsparcie dzięki datkom zbieranym do skarbonek oraz przekazywanym wpłatom. Tegoroczna zbiórka przebiega pod hasłem „Czas Miłosierdzia”.  Pieniądze wrzucane będą do papierowych skarbonek, które  otrzyma każda klasa od Ojca Pawła. Do „Jałmużny” można również dołączyć, wysyłając charytatywny SMS o treści SENIOR pod numer 72052 (koszt: 2,46 zł z VAT) lub dokonując wpłaty do tzw. „Wirtualnej Skarbonki”, czyli na konto Caritas Polska z dopiskiem „Senior”.  
  • W związku z sytuacją na Ukrainie prowadzona  jest zbiórka na pomoc uchodźcom. Wykaz potrzebnych rzeczy znajduje się na stronie internetowej Gminy Tuchów, na stronie Wojewody małopolskiego, na gazetkach korytarzowych. Informacje o zbiórce dostali od wychowawców wszyscy rodzice na e-dziennik. Ponadto wychowawcy                                           i opiekunowie SK Caritas i SK Wolontariatu na bieżąco zachęcają uczniów do udziału w tej ogólnopolskiej akcji. Zjednoczmy się i pomóżmy Ukraińcom.
  • 4 marca uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć wIV Pieszym  Rajdzie Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Siedlisk. Trasa Rajdu zacznie się przy grobie Solarzów na cmentarzu w Tuchowie a zakończy przy pomniku zbudowanym ku czci zamordowanej rodziny   w Karwodrzy.
  • W dniach 7, 8 i 9  marca w Bazylice Mniejszej w Tuchowie zostaną przeprowadzone Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów klas: IV  – VIII

Modlitewne spotkania będą się odbywały w godz.:

830 do 930 dla uczniów klas: VII i VIII, a o 1000 do 1100 dla uczniów klas: IV, V i VI.

Dowóz  uczniów  odbędzie się według  harmonogramu podanego  przez Panie z dowozu.

  • 10 marca – uczniowie klasy V i VI wezmą udział w spektaklu teatralnym pt.: „Mity greckie. Wyprawa po ambrozję” w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

3. W ramach przypomnienia:

– Zgodnie z przyjętym Szkolnym Systemem Wspierania Rodziców  w każdą pierwszą środę miesiąca od godziny 16 00 do 17 00  odbywają się konsultacje indywidualne dla zainteresowanych Rodziców. Zachęcamy do spotkań  z nauczycielami poszczególnych przedmiotów  oraz wychowawcami.

– Rada Rodziców przypomina o dobrowolnej składce – 30 zł od rodziny.

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane i znajdują się facebooku oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Karwodrzy. Adres strony to: spkarwodrza.pl

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej  w Karwodrzy