„Ratujmy Ziemię!”

28.04.2022/środa/ Nasza szkoła już od wielu lat angażuje się w

działalność ekologiczną wspierając różne inicjatywy mające na celu

budowanie świadomości społeczności naszej szkoły w dziedzinie ochrony

środowiska naturalnego. Jednym z takich działań była realizacja

projektu edukacyjnego „Ratujmy Ziemię!”. Za jego realizację

odpowiedzialne były p.B.Szot i p.E.Duda. Częścią tych działań było

przedstawienie szkolne przygotowane przez kółko teatralno-historyczne

we współpracy ze świetlicą szkolną pt.: „Duchy Śmieciuchy”. Do

realizacji przedstawienia wykorzystano scenariusz zamieszczony w

czasopiśmie „Biblioteka w Szkole”. Społeczność naszej szkoły obejrzała

dowcipny i bardzo mądry spektakl, którego myślą przewodnią było

pokazanie, że obowiązkiem każdego człowieka jest dbanie o przyrodę.

Zapytacie: Co mogą zmienić takie przedstawienia? Odpowiemy: bardzo

wiele. Uważamy, że świadomość ekologiczna zaszczepiona młodym ludziom

od najmłodszych lat zaprocentuje w przyszłości wiedzą i działaniami

związanymi z niską emisją gazów i smogu. Uzmysłowi również, jakie

niosą ze sobą zagroże­nia i jak im zapo­b­ie­gać, a także jak ważna

jest seg­re­gacja odpadów i dbałość o ekosys­tem Ziemi. Wierzymy, że

za kilkanaście lat, a może za kilkadziesiąt problem zanieczyszczenia

środowiska zniknie. I dlatego staraliśmy się w inscenizacji pokazać,

jak wiele szkód wyrządzić może niefrasobliwe ludzkie działanie

niszczące środowisko naturalne. Przedstawienie miało formę rozprawy

sądowej, w której  Duchy Ekologii oskarżały   Duchy  Śmieciuchy, że

nie szanują środowiska naturalnego – zatruwają wodę, zaśmiecają

ziemię, zanieczyszczają powietrze… Przed­staw­ie­nie przybrało formę

wesołej, inter­ak­ty­wnej zabawy z uczniami i dorosłą pub­licznoś­cią,

a uatrakcyjniło je mnóstwo humoru, bar­wne kostiumy i piękna

scenografia. Widzom inscenizacja bardzo się podobała, a świadczyły o

tym gromkie brawa, którymi zebrani nagrodzili występujących!

Więcej zdjęć na FB szkoły