Obchody Święta Patrona Szkoły Podstawowej  w Karwodrzy, Ojca Władysława Witkowskiego Redemptorysty

Historia nadania imienia szkole w Karwodrzy

22 września jest dla nas dniem szczególnym, ponieważ 15 lat temu, właśnie 22 września 2007 roku, istniejący wówczas Zespół Szkół w Karwodrzy otrzymał imię o. Władysława Witkowskiego – Redemptorysty. Odbyło się także uroczyste poświęcenie sztandaru Zespołu Szkół i odsłonięcie pamiątkowej tablicy Patrona. Po wprowadzeniu reformy oświaty w 2017 roku, Zespół Szkół został przekształcony w Szkołą Podstawową w Karwodrzy i ze względów formalno – prawnych nie mogliśmy oficjalnie używać imienia Patrona ani przyjętego wcześniej sztandaru. Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy zatem z poczuciem swoistego osierocenia i smutnej refleksji nad brakiem Patrona i sztandaru, który towarzyszył nam przez poprzednie 10 lat. Cała społeczność szkolna postanowiła zmienić zaistniałą sytuację i dzięki ofiarności nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników szkoły, instytucji zewnętrznych i przyjaciół szkoły, udało się pozyskać środki na sfinansowanie nowego sztandaru, poświęconego w dniu 22 września 2018 roku. Władze samorządowe wsparły inicjatywę posiadania nowego sztandaru oraz wskazania o. Władysława Witkowskiego jako Patrona Szkoły Podstawowej w Karwodrzy. Wierzymy, że o. W. Witkowski jako Patron, najpierw Zespołu Szkół, a obecnie Szkoły Podstawowej w Karwodrzy, będzie otaczał nas opieką przez następne lata pracy i nauki, a uznawane przez Niego wartości znajdą swoje odzwierciedlenie w wychowaniu młodzieży i funkcjonowaniu całej społeczności szkolnej.

​​​​​​​Ewa Sawicka – dyr. szk.

Miejsce wiecznego spoczynku Patrona

Obchody Dnia Patrona

Dnia 22 września corocznie przypada Święto Patrona Naszej Szkoły. W tym roku, nareszcie, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, mogliśmy uroczyście uczcić ten dzień i postać o. Władysława Witkowskiego.

 Wszystkie podjęte działania koncentrowały się na przybliżeniu uczniom tej wyjątkowej osoby, o której śpiewamy w hymnie naszej szkoły. Pokora, pracowitość, miłość do każdego człowieka to wartości, które cenił najbardziej jako człowiek, ojciec zakonu redemptorystów, proboszcz klasztoru pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Tuchowie. Postać ojca Władysława Witkowskiego przybliżona została uczniom na gazetkach klasowych, przypomniana podczas pogadanek na lekcjach wychowawczych, zaś nowi uczniowie szkoły – czwartoklasiści – na lekcjach muzyki poznali hymn upamiętniający Patrona.

Najważniejszym etapem obchodów Dnia Patrona był sam dzień 22 września, kiedy wszyscy uczniowie z wychowawcami, dyrekcją i nauczycielami wybrali się na cmentarz w Tuchowie. Tam, zwartą grupą, w uroczystym pochodzie udaliśmy się  na grób  rodziny Solarzy i Ulatowskich, aby oddać hołd bohaterom związanym z naszym regionem, zapalić znicze, uczcić ich pamięć minutą ciszy. Heroiczną postawę członków tych rodzin przypomniała uczniom Pani dyrektor Ewa Sawicka.

Następnie przeszliśmy na miejsce wiecznego spoczynku Naszego Patrona.

Przy grobie prelekcję prezentującą sylwetkę i koleje losów ojca W. Witkowskiego skierował do uczniów zakonnik – redemptorysta,  katecheta naszej szkoły o. Paweł Zyskowski. Uroczysty charakter tego wydarzenia podkreślił moment, gdy poczet sztandarowy oddal hołd Patronowi, prezentując sztandar szkoły. Wszyscy zaśpiewaliśmy hymn szkoły, reprezentanci klas zapalili znicze, samorząd szkoły złożył wiązankę kwiatów.

Po tym „spacerze pamięci” wróciliśmy do szkoły, gdzie czekał na nas poczęstunek – cieplutkie kiełbaski.

Po krótkim odpoczynku Pani dyrektor przypomniała biografię Patrona Szkoły oraz historię dwukrotnego nadania imienia o. W. Witkowskiego szkole w Karwodrzy. Mogliśmy także obejrzeć prezentację multimedialną o Patronie  – poznać jego życie, najbliższą rodzinę, działalność, postawę, świat wartości, którymi kierował się  w życiu. Dzięki wszystkim podjętym działaniom, rozmowom, prelekcjom, prezentacji oraz „sentymentalnej podróży w przeszłość” podczas pełnej zadumy wizyty na cmentarzu, uczniowie Szkoły Podstawowej w Karwodrzy znają i cenią postać Patrona Szkoły – redemptorysty o. Władysława Witkowskiego .