Dni otwarte szkoły dla uczniów klasy III SP w Zabłędzy

W czwartek 6. czerwca naszą szkołę odwiedzili uczniowie 3. klasy Szkoły Podstawowej w Zabłędzy.

Cała grupa przybyła na wcześniejsze zaproszenie pod opieką swojej obecnej wychowawczyni p. M. Solarz oraz nauczyciela wspomagającego.

Uczniowie skierowali pierwsze kroki do biblioteki szkolnej, w której pod nadzorem p. bibliotekarz B. Szot zobaczyli nasz księgozbiór.

Następnie udano się na halę sportową, gdzie przez jedną godzinę lekcyjną goście uczestniczyli w grach i zabawach przeprowadzonych przez p. G. Skrzyniarza- nauczyciela wychowania fizycznego, z pomocą uczennic klasy V.

Kolejną lekcję przeznaczono na zwiedzanie szkoły: parteru, otoczenia szkoły i 1. piętra.

Wcześniej jednak należało się troszeczkę wzmocnić , gdyż nasi przyszli uczniowie mocno zaangażowali się na sali gimnastycznej.

Sklepik szkolny zadbał o słodki poczęstunek dla przybyłych.

Dużą ciekawość uczniów wzbudzało wejście do każdej sali lekcyjnej, również do gabinetu p. dyrektor, pokoju nauczycielskiego oraz szatni szkolnej.

Spotkanie odbywało się w asyście uczennic z klasy piątej, którym za okazaną pomoc dziękujemy.