Samorząd Uczniowski

Przewodniczący – Natalia Pyrek

Z-ca przewodniczącego – Oliwier Lachowicz

Sekretarz/skarbnik – Patrycja Rdzak

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Grzegorz Skrzyniarz