Wrzesień 2017 w naszej szkole

„… I znów popłyną dni pracowite
nad książką szkolną, nad zeszytem.…”

/Jan Brzechwa /

WRZESIEŃ W NASZEJ SZKOLE

 

Szkoła Podstawowa w Karwodrzy

  1. Godne uwagi:

 

– 4 września 2017 r. mszą świętą w Bazylice Mniejszej w Tuchowie rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/2018.

Następnie Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice spotkali się na uroczystym apelu w budynku Szkoły Podstawowej w Karwodrzy.

 

Rok szkolny 2017/2018 to czas nowej reformy oświaty w naszym kraju. W związku ze zmianami dotychczasowy Zespół Szkół im. O. Władysława Witkowskiego – Redemptorysty w Karwodrzy otrzymał nazwę:  Szkoła Podstawowa w Karwodrzy.

 

– W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych otrzymają darmowe podręczniki.

 

– Od 1września br. szkolnego dziennik elektroniczny obowiązuje w klasie IV, VII sp i II, III gimn.

W celu uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego Rodzice uczniów ww. klas powinni dostarczyć adresy e-mail do wychowawcy klasy. O zasadach  korzystania z dziennika elektronicznego, Rodzice zostaną poinformowani na pierwszym zebraniu klasowym.

 

– W obecnym roku szkolnym realizujemy w  Program Szkolnego Wolontariatu – zapraszamy i  zachęcamy wszystkich uczniów do podjęcia działań na rzecz potrzebujących, a Rodziców o wspieranie swoich dzieci.

 

 

  1. Ważne terminy:

 

  • 1 września minęła rocznica wybuchu II wojny światowej.

 

  • W dniu 17 września 2017 r. przy ul. Daszyńskiego w Tuchowie nastąpi odsłonięcie pomnika ze 157 imionami                                 i nazwiskami ofiar II wojny światowej, które pochodzą z Tuchowa i naszej gminy.

 

  • 4 września (poniedziałek) w naszej szkole odbyło się czytanie fragmentów „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Tym wydarzeniem włączyliśmy się w 6. edycję ogólnopolskiej akcji czytania  największych polskich dzieł literackich.

 

  • W dniach 15 – 17 września br. uczniowie naszej szkoły włączą się w akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2017”.

Tegoroczna, 24 edycja nosi hasło: „Nie ma śmieci, są surowce”. Głównym przesłaniem akcji jest zmiana postrzegania      odpadów    jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

 

  • 21 września o godz. 16 30 odbędzie się ogólne zebranie Dyrektora szkoły z Rodzicami , a o 1700 – spotkanie klasowe                              z Wychowawcami. Zapraszamy.

 

  • Składka na ubezpieczenie NNW (nie jest ono obowiązkowe) wynosi 30 złotych od ucznia. Zainteresowanych Rodziców prosimy o wpłacanie pieniędzy do Wychowawców w terminie do 20 września 2017 r.

 

            Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2017/18 życzymy wszystkim Uczniom satysfakcji i sukcesów                    w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a Rodzicom spokoju i wytrwałości we wspieraniu swych dzieci w nauce szkolnej                  i życiu codziennym.

 

  1. W ramach przypomnienia:

 

– Od października w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. Od 1600 do 1700, w ramach Szkolnego Systemu Wspierania Rodziców, będą odbywać się indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów

 

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej  w Karwodrzy