Wycieczka przedmiotowa do oczyszczalni ścieków

20 września 2017 r. klasa 6 SP w Karwodrzy odbyła przedmiotową wycieczkę z przyrody do oczyszczalni ścieków Spółki Komunalnej ” Dorzecze Białej” w Tuchowie.
Obiekty technologiczne oczyszczalni zostały zmodernizowane po ostatniej powodzi w 2010 roku
i obecnie znajdują się powyżej poziomu tej wielkiej powodzi.
Uczniowie zwiedzili ten nowoczesny obiekt oczyszczalni: część mechaniczną i część biologiczną ,a także suszarnię odpadu stałego. Poznali pełny proces oczyszczania ścieków komunalnych .
Dzieci miały możliwość pooglądać w laboratorium pod mikroskopem bakterie, które pomagają oczyszczać ścieki.

« z 42 »