Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca był ostatnim dniem w szkole przed wakacjami.

Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w mszy świętej sprawowanej w tuchowskiej Bazylice Mniejszej.

Podczas uroczystej akademii w szkole Pani Dyrektor i Wychowawcy klas wręczyli najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce oraz wzorową frekwencję.

Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne i podziękowania za trud wychowawczy oraz współpracę ze szkołą.

Następnie wszyscy uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami na ostatniej lekcji w tym roku szkolnym. Po otrzymaniu świadectw niektórzy uczniowie ze wzruszeniem opuszczali mury szkoły i rozpoczęli upragnione wakacje.