O Władysław Witkowski patronem Szkoły Podstawowej w Karwodrzy

22 września jest dla nas dniem szczególnym, ponieważ 11 lat temu,  właśnie  22 września 2007 roku, istniejący wówczas Zespół Szkół w Karwodrzy otrzymał imię o. Władysława Witkowskiego – Redemptorysty. Odbyło się także  uroczyste poświęcenie sztandaru Zespołu Szkół i odsłonięcie pamiątkowej tablicy Patrona. Po wprowadzeniu reformy oświaty w 2017 roku,   Zespół Szkół  został przekształcony w Szkołą Podstawową w Karwodrzy  i ze względów formalno – prawnych nie mogliśmy oficjalnie używać imienia Patrona ani przyjętego wcześniej sztandaru. Poprzedni rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy zatem z poczuciem swoistego osierocenia i smutnej  refleksji nad brakiem Patrona  i sztandaru, który towarzyszył nam przez poprzednie 10 lat. Cała społeczność szkolna postanowiła  zmienić zaistniałą sytuację i  dzięki  ofiarności nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników szkoły, instytucji zewnętrznych i przyjaciół szkoły, udało się pozyskać środki na sfinansowanie nowego sztandaru, poświęconego w dniu 22 września 2018 roku. Władze samorządowe  wsparły inicjatywę posiadania nowego sztandaru  oraz wskazania  o, Władysława Witkowskiego jako Patrona Szkoły Podstawowej w Karwodrzy. Wierzymy, że o, W. Witkowski jako Patron, najpierw Zespołu Szkół, a obecnie Szkoły Podstawowej w Karwodrzy będzie  otaczał nas  opieką przez następne lata pracy i nauki, a uznawane przez Niego wartości znajdą swoje odzwierciedlenie w wychowaniu młodzieży i funkcjonowaniu całej społeczności szkolnej.

 

                                                                                    Ewa Sawicka

« z 2 »