Lekcja j. polskiego w bibliotece

25 października 2018 r. w bibliotece szkolnej odbyła się nietypowa lekcja języka polskiego w klasie piątej. Uczniowie i uczennice utrwalili poznaną wiedzę o teatrze, a także mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i dobrej zabawy. Na moment stali się twórcami teatralnymi, prezentowali krótkie scenki dramowe z wykorzystaniem lalek, kukiełek, pacynek, marionetek. Pracując nad przygotowaniem inscenizacji, tworzyli scenariusza, lalki, dekorację, wchodzili w rolę aktorów, inscenizatorów i prezentowali swoje działania zebranej publiczności (kolegom i koleżankom z klasy). Pod koniec zajęć odpowiedzieli na pytanie – Co dała mi moja praca?

Stwierdzili: „umożliwiła pokazanie siebie i akceptację innych, pozwoliła na przełamanie lęku przed występem, a to wpłynęło na większą aktywność podczas zajęć, małoaktywni włączyli się w pracę grupy, rozwijaliśmy odpowiedzialność za wykonywane zadania, współtworzyliśmy z innymi, poprawiliśmy i wzmocniliśmy więzi koleżeńskie, rozwinęliśmy zainteresowania, kreatywność, wzmocniliśmy poczucie własnej wartości, a przede wszystkim była to dobra zabawa, w którą również zaangażowali się rodzice”.

Dziękujemy rodzicom i rodzeństwu za pomoc w przygotowaniu lalek!

Wszyscy uczniowie wywiązali się wspaniale ze swoich zadań!