„Narodziny Niepodległej Polski”

8 XI 2018r. (czwartek) Cała społeczność szkolna uczestniczyła w projekcie edukacyjnym „Narodziny Niepodległej Polski”. Celem projektu było podsumowanie działań prowadzonych od 1 IX 2017 roku, a poświęconych 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie mieli możliwość wykorzystania swojej wiedzy w czasie wspólnej zabawy. W tym dniu każdy pracownik i uczeń naszej szkoły założył strój w kolorze biało-czerwonym lub zaakcentował go ww. barwami.

I etap projektu rozpoczął się o godzinie 8:00 ogólnoszkolną lekcją historii przeprowadzoną przez panią dyrektor Ewę Sawicką, która przybliżyła uczniom wydarzenia z lat 1914-1918 z nawiązaniem do historii w naszym regionie z tego okresu. Pozyskaną wiedzę uczniowie wykorzystali w II etapie projektu, pisząc ogólnoszkolny test poświęcony znajomości treści hymnu narodowego oraz najważniejszym wydarzeniom dotyczącym odzyskania przez Polskę niepodległości. Po napisaniu testu każda klasa udała się na halę sportową, gdzie w grupach klasowych tworzono plakaty po wcześniejszym wylosowaniu hasła z Kodeksu Postaw Patriotycznych. Podsumowaniem pracy plastycznej było stworzenie wspólnego ogólnoszkolnego plakatu – „WYOBRAŹNIA TO RODZAJ WOLNOŚCI!”. Te działania zostały zakończone odśpiewaniem przez uczniów każdej klasy wybranej wcześniej pieśni patriotycznej dla WOLNEJ POLSKI.

III etap stanowił podsumowanie działań i odbył się na górnym korytarzu szkolnym. Rozpoczęła go piosenka w wykonaniu uczennicy klasy V oraz wiersz ucznia z klasy VIII, utwory były prezentowane w czasie imprez środowiskowych. Po występie głos zabrali przybyli goście /mieszkańcy Karwodrzy/, dyrektor szkoły oraz nauczyciele, którzy przybliżyli zebranym życie i naukę w przeszłości, w czasach, kiedy oni, a także rodzice uczniów byli dziećmi. Wszystko to, działo się przy „Drzewie Niepodległej” pod hasłem „Opowiedz mi, jak to dawniej było…”. Podczas opowieści wykorzystywano przedmioty zgromadzone w kąciku historycznym. Na zakończenie wręczono zwycięzcom nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Każdy uczeń został nagrodzony za pracę i godną postawę w tym szczególnym dniu. Wszystkim DZIĘKUJEMY!