Styczeń 2019 w naszej szkole

„Nikt nie może cofnąć się w cza­sie i na­pisać no­wego początku,

 ale każdy może zacząć od dzi­siaj i do­pisać no­we zakończenie”

/ Maria Robinson/STYCZEŃ 2019 W NASZEJ SZKOLE

Szkoła Podstawowa im. O. W. Witkowskiego –Redemptorysty w Karwodrzy

1. Godne uwagi:

  • W grudniu 2018 r. uczniowie wzięli udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Najlepsze prace będą nagrodzone.
  • 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci a 22 styczniaDzień Dziadka. Święta te powstały po to, by wyrazić  im wdzięczność  i podkreślić ważną funkcję w rodzinie. Babcia oraz Dziadek to jedne z najważniejszych osób  w naszym życiu. Pamiętajmy             o życzeniach i podziękujmy za trud i serce, jakim otaczają swoje wnuki. Krótki wierszyk na pewno sprawi, że w tych  dniach poczują się ważni:

Niech Babcia, niech Dziadek, w każdej wsi i w mieście, w spokoju i w zdrowiu, żyją nam lat 200. 
Codziennie, codziennie, nie tylko od święta, myślą o nich zawsze, wesołe wnuczęta.

Każde z Was niech będzie, zawsze uśmiechnięte. Niech Wam wszystkim wzrosną emerytury i renty!

  • 24 stycznia przypada Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu.

To święto zostało ustalone przez Papieża Pawła VI w czasach,  kiedy nie było jeszcze Internetu. Medium to dziś odgrywa równie dużą rolę w naszym życiu co inne środki masowego przekazu jak telewizja, radio i prasa. Data święta 24 stycznia związana jest ze wspomnieniem w Kościele katolickim św. Franciszka Selezego, który jest patronem pisarzy katolickich i dziennikarzy. Hasło tegorocznego orędzia na 53. ŚDŚMP brzmi: „Wszyscy tworzymy jedno. Od społeczności sieciowej do wspólnot ludzkich”. Wybór tematu orędzia na rok 2019 potwierdza zwrócenie uwagi papieża Franciszka na nowe środowisko komunikacyjne i sieci społecznościowe, szczególnie tam, gdzie jest on obecny osobiście ze swoim kontem na Twitterze i Instagramie.  Metafora sieci jako wspólnoty solidarności zakłada budowanie „nas”, w oparciu o słuchanie drugiej osoby, na dialogu, a co za tym idzie na odpowiedzialnym używaniu języka.

2. Ważne terminy:

  • 4 stycznia 2019 roku zakończy się klasyfikacja za I półrocze roku szkolnego 2018/2019.

     Posiedzenie Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej odbędzie się we wtorek 8 stycznia 2019 r.  

  • 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 1630 odbędzie się zebranie z Rodzicami uczniów informujące o wynikach nauczania                 w szkole podstawowej i III klasie gimnazjum  za I półrocze roku szkolnego 2018/2019.
  • 14 – 27 stycznia 2019 r. – ferie zimowe.

Na ten wolny czas życzymy Uczniom i Rodzicom, miłych, bezpiecznych ferii.

Niech ten czas dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń oraz wielu ciekawych przeżyć.

Mamy nadzieję, że wrócicie wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci oraz wypoczęci,

z nową energią do pracy w drugim półroczu.

Jednocześnie chcemy Wam przypomnieć kilka prostych zasad, które omawialiśmy niejednokrotnie podczas zajęć w szkole,           a które sprzyjają bezpieczeństwu:

• bądźcie widoczni na drodze         
• pamiętajcie o telefonach alarmowych – europejski numer alarmowy: 112
• myślcie i przewidujcie konsekwencje swoich zachowań
• ulica i zamarznięte jeziora i rzeki to nie miejsce do zabaw.

3. W ramach przypomnienia:

– Zgodnie z przyjętym Szkolnym Systemem Wspierania Rodziców  w każdą pierwszą środę miesiąca od godziny 16 00 do 17 00  odbywają się konsultacje indywidualne dla zainteresowanych Rodziców. Zachęcamy do spotkań  z nauczycielami poszczególnych przedmiotów  oraz wychowawcami.

– Rada Rodziców przypomina o dobrowolnej składce – 25 zł od rodziny

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane i znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Karwodrzy. Adres strony to: spkarwodrza.pl

W NOWYM 2019 ROKU pragniemy złożyć Wszystkim życzenia:

Niech Nowy Rok przyniesie Wszystkim radość, miłość, pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń,

a gdy się one już spełnią niech dorzuci garść nowych marzeń, bo tylko one nadają życiu sens!

W Nowym Roku wielu szczęśliwych tylko chwil,  szczęścia w domu i wszędzie, gdzie będziecie…”

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej  w Karwodrzy .