Propozycja Miejskiego Klubu Sportowego Tuchovia

Nowy zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Tuchovia pragnie rozszerzyć swoją działalność poprzez organizowanie treningów sportowo piłkarskich dla dzieci (dziewczynki i chłopcy) ze Szkół Podstawowych w Zabłędzy i Karwodrzy. Celem jest popularyzacja sportu i aktywności fizycznej u dzieci oraz rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Tuchów. Treningi odbywać się będą na terenie Hali Sportowej w Zabłędzy i prowadzić je będzie wykwalifikowany trener. Dotychczas udało się zrealizować podobny projekt w Burzynie, gdzie raz w tygodniu na zajęcia uczęszcza ok. 18 – 20 dzieci.

Korzyści z uprawiania sportu:

  1. Promocja zdrowego stylu życia
  2. Aktywne spędzenie czasu wolnego
  3. Rozładowuje nadmiar energii
  4. Przełamywanie izolacji społecznej
  5. Buduje pozytywny system wartości
  6. Zdobywanie doświadczenie gdy wygrywamy i przegrywamy

Jeżeli zbierze się zainteresowana grupa dzieci odbędzie się spotkanie na którym wspólnie ( burmistrz, dyrektor SP Zabłędza, trener oraz rodzice lub opiekunowie) ustalą dogodne dla wszystkich terminy i pory przeprowadzenia treningów.

Zainteresowanych rodziców lub opiekunów prosimy o kontakt

do 10 marca 2019 roku z  Radną i Sołtys Ewą Michałek – Tel. 696 737 563