Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

2  IX 2020 roku (poniedziałek) w naszej szkole odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020. Poprzedziła ją Msza św. w intencji uczniów i nauczycieli odprawiona w Bazylice Mniejszej w Tuchowie.

W pierwszym spotkaniu po wakacjach wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz niepedagogiczni pracownicy naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła pani Ewa Sawicka dyrektor naszej szkoły, która powitała zebranych i przedstawiła najważniejsze sprawy związane z nowym rokiem szkolnym. W trakcie wystąpienia nawiązała do uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Podziękowała uczniom i nauczycielom, którzy 1 IX (niedziela) reprezentowali nasza szkołę w Tuchowie uczestnicząc w Mszy św. w kościele pw. św. Jakuba St. Ap., a następnie udali się pod pomnik Ofiar II Wojny Światowej, gdzie wzięli udział w dalszych uroczystościach.

   Inaugurację nowego roku szkolnego zakończyło wystąpienie uczennic z klasy VIII, które przedstawiły  referat na temat sytuacji ludności naszego regionu w sierpniu i w pierwszych dniach po wybuchu II wojny światowej. Następnie uczniowie udali się na pierwsze powakacyjne spotkanie z wychowawcami.