„Kawałek nieba jest w każdym pomocnym czynie”

Działania szkolnego projektu „Kawałek nieba jest w każdym pomocnym czynie”                          w ramach  realizowanego małopolskiego projektu „MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA” w roku szkolnym 2019/2020 obejmą:

1. Pomoc w nauce pod hasłem „Uczymy się razem”: systematyczna pomoc koleżeńska w szkole i w domu kolegom i koleżankom, mającym problemy w nauce oraz  uczniowi, który przyszedł do naszej szkoły z Tarnowa.

2. Odwiedziny u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy; wspólne zabawy, czytanie książek i czasopism, oglądanie filmów, pomoc przy posiłkach, przy ubieraniu się, pomoc podczas organizowanych tam uroczystości, spacery, rozmowy oraz udział w organizowanych przez nich uroczystościach i imprezach integracyjnych.

3. Pola Nadziei: akcja jest odpowiedzią na apel Hospicjum Domowego w Tarnowie. Zerwanie żonkili posadzonych przez młodzież przy szkole oraz przydomowych ogródkach. Sprzedaż kwiatów wśród uczniów, nauczycieli i rodziców i przekazanie pieniędzy na rzecz Hospicjum, w którym przebywają osoby opuszczone i nieuleczalnie chore.

4. „Wigilijne dzieło pomocy Rodakom” i „Wielkanocne dzieło pomocy dla ubogich”: zbiórka środków żywnościowych, które przekazujemy do parafialnej Caritas i do Rodaków na Ukrainie, skąd trafiają do najuboższych rodzin z parafii oraz Rodakom na wschodzie w formie  paczek żywnościowych.

5. „Akcję Świętego Krzysztofa na rzecz misyjnych środków transportu”: zbiórka pieniędzy na akcję  wśród pracowników dowożących, kierowców i uczniów dojeżdżających do szkoły. Zebraną kwotę przekazujemy Werbistom z Pieniężna.

6. ”Jałmużnę Wielkopostną 2020”: Rozdajemy okolicznościowe skarbonki dla każdej klasy. Zbiórka pieniędzy trwa 2-3 tygodnie. Pieniądze przekazywane są  Ojcu Proboszczowi na potrzeby ludzi starszych i chorych. 

7. Udział  w akcji Fundacji „Pomóż i Ty”,  sprzedajemy cegiełki Fundacji. Pieniądze te  wysyłane są na adres Fundacji w listopadzie z przeznaczeniem dla jej chorych podopiecznych. Tegoroczna akcja ma na celu pomoc 17-letniemu Bartkowi Chrzan, który pomimo dziecięcego porażenia mózgowego i operacji kręgosłupa nie rezygnuje z rehabilitacji wspomagającej jego rozwój.

8. Zbiórka do puszek w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej, a pochodzącej z rodzin mniej zamożnych oraz „Chlebki miłosierdzia”.  Kwestowanie młodzieży z przedstawicieli parafialnej Caritas.

9. Jarmark z Aniołami – akcja odbywa się w niedzielę przed Bożym Narodzeniem na dziedzińcu Bazyliki Mniejszej w Tuchowie. Młodzież zrzeszona w RSPM przebrana za Anioły sprzedaje ozdoby choinkowe robione własnoręcznie /są to m.in. ciasteczka na choinkę, aniołki z masy solnej, wyroby szydełkowe i inne/. Zebrane środki przeznaczone są na pomoc misji do krajów, w których pracują Redemptoryści.

10. Praca na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych  „Nadzieja”  w Tuchowie. Zachęcanie Rodziców i pracowników szkoły do przekazania 1% na rzecz Fundacji. Akcja trwać będzie w czasie rozliczeń z urzędem skarbowym.

11. „Zakręcona akcja” Gromadzenie nakrętek  na szczytny cel – pomoc w uzyskaniu protez, wózków dla dzieci, leczenie dzieci. „Zużyte baterie”- używane przez nas wszystkich baterie, zawierają różną ilość substancji szkodliwych dla środowiska, należy bezwzględnie zbierać je wszystkie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki. Niezależnie od składu chemicznego baterii, ich wpływ na nasze życie i zdrowie nie jest obojętny.