„Dla Niepodległej – 2019”

W Szkole Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy, w okresie od września do listopada 2019 r. był realizowany szkolny projekt edukacyjny „Dla Niepodległej – 2019”.

Głównym założeniem projektu było rozwijanie i utrwalanie wśród dzieci i młodzieży, jak również w środowisku lokalnym, postaw patriotycznych oraz przywiązania i szacunku do Dużej i Małej Ojczyzny.

W ramach projektu systematycznie realizowano szereg działań:

  • okolicznościowy apel – Pamiętamy o Polskim Wrześniu 1939;
  • kilkudniowa wycieczka do Warszawy – zwiedzanie stolicy, jej zabytków, m.in. Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego;
  • żywa lekcja historii – występ trupy teatralnej, prezentowanie tematyki, umundurowania i uzbrojenia z okresu I wojny  światowej i początków odzyskania niepodległości przez Polskę;
  • wykonanie okolicznościowych gazetek szkolnych i klasowych, przeprowadzenie lekcji wychowawczych o tematyce niepodległościowej oraz nawiązanie do obchodów Święta Niepodległości przy okazji spotkania z Rodzicami;
  • przygotowanie okolicznościowych kotylionów dla całej społeczności szkolnej;
  • porządkowanie grobów żołnierskich z I wojny światowej, palenie zniczy, złożenie kwiatów na cmentarzu w Zabłędzy;
  • okolicznościowy apel z odśpiewaniem hymnu narodowego (włączenie się do akcji ogólnopolskiej);
  • udział pocztu sztandarowego w obchodach Święta Niepodległości w Łowczówku;
  • udział pocztu sztandarowego w gminnych obchodach Święta Niepodległości (kościół św. Jakuba, tuchowski rynek).

Podsumowaniem projektu był Dzień Niepodległości w szkole – 12.11.2019 r., podczas którego odbyły się konkursy, gry dydaktyczne, śpiewanie pieśni patriotycznych, projekcje filmów edukacyjnych, ognisko szkolne oraz wycieczka pod pomnik bohaterskiej rodziny Solarzy, ze złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy.

                Wyżej wymienione działania nie byłyby możliwe bez ogromnego zaangażowania całej społeczności szkolnej: Uczniów, Nauczycieli i Rodziców, za co składam serdeczne podziękowania.

Ewa Sawicka

dyrektor SP w Karwodrzy