Uchwała Rady Miejskiej w Tuchowie w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”

UCHWAŁA NR XV/141/2019RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIEz dnia 27 listopada 2019 r.w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresutej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dziecii młodzieży z terenu gminy Tuchów”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie […]

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”

UCHWAŁA NR XV/140/2019RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIEz dnia 27 listopada 2019 r.w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminyTuchów”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r.poz. 506,1309,1696 i 1815 ) w związku z art. 90t ust. […]