Procedury nauczania na odległość w SP w Karwodrzy

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Nowa rzeczywistość szkolna, z którą przyszło nam się zmierzyć stawia trudne wyzwania i wymaga niestandardowych rozwiązań  od nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim uczniów. W związku z tym  proszę wszystkich zainteresowanych o  zrozumienie, prawdziwe zaangażowanie na miarę swoich możliwości i narzędzi jakimi dysponujemy oraz empatię we wzajemnych relacjach.

W związku z koniecznością  nauczania na odległość, od dnia 25 marca 2020 r  wprowadza się  następujące procedury, obowiązujące w Szkole Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy.

 1. Kształcenie na odległość odbywa się przy wykorzystaniu wszystkich możliwych, bezpiecznych kontaktów z uczniami i ich rodzicami, przez:
 2. dziennik elektroniczny (wysyłanie i odbieranie wiadomości)
 3. założenie dodatkowego adresu poczty elektronicznej szkoły, wyłącznie w celu zdalnego nauczania – dodatkowy e-mail szkoły dostępny dla uczniów i ich rodziców – możliwość wysyłania i odbierania wiadomości z załącznikami (zdjęcia, prace uczniów, karty pracy – otwierać pocztę może każdy nauczyciel, nawet w warunkach domowych) szkola.podstawowa.w.karwodrzy@onet.eu
 4. założenie kont nauczycieli i uczniów na ZPE(Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej), z wykorzystaniem zasobów SIO – przekazanie loginów i haseł dla nauczycieli i uczniów ( przekazywanie materiałów uczniom, możliwość monitorowania i weryfikacji wiedzy uczniów – ocenianie) epodreczniki.pl
 5. strona internetowa szkoły – spkarwodrza.pl
 6. portale społecznościowe – wg uznania nauczycieli, rodziców i uczniów
 • Nauka odbywa się zgodnie z planem lekcji dla poszczególnych klas
 • W trosce o równomierne obciążenie uczniów nauką, wprowadza się podział treści nauczania na obowiązkowe ( w e-dzienniku będzie wpisany temat lekcji z konkretnego przedmiotu i jest to tematyka obowiązkowa dla uczniów – z tych zagadnień będą oceniani), w czasie trwania  lekcji uczniowie powinni mieć możliwość odebrania informacji lub instrukcji od nauczyciela, albo móc rozwiązać zadania przez stronę epodreczniki.pl – dostęp do internetu), jak też dla chętnych – są  to treści do pracy samodzielnej uczniów o różnej porze dnia, maja one za zadanie zachęcić uczniów do utrwalenia i rozszerzenia wiedzy
 • Przykładowa ilość godzin zajęć obowiązkowych i dla chętnych;
 • 5 godz. j. polski – 3 godz. obowiązkowe, 2 godz. – dla chętnych
 • 4 godz. matematyki – 2 godz. obowiązkowe, 2 godz. dla chętnych
 • 4 godz. w-f – 1 godz. obowiązkowa, 3 godz. dla chętnych
 • 3 godz. j. angielskiego – 2 obowiązkowe, 1 godz. dla chętnych
 • 2 godz. np. historia, w. o społ. chemia, fizyka, biologia, j. niemiecki, religia itp. – 1 godz. obowiązkowa, 1 godz. – dla chętnych (chociaż w różnych klasach jest różna liczba godzin, ale podział zostaje zachowany)
 • Przy jednej godzinie zajęć muszą się one odbyć jako obowiązkowe np. technika, plastyka, informatyka, edb. dor. zaw. wdż. zaj. z wych. itp.
 • Zajęcia obowiązkowe będą odbywały się o stałej porze – zgodnie z obowiązującym planem lekcji – proszę kierować się zapisem tematu przez nauczyciela w e-dzienniku.
 • Monitorowanie i ocenianie pracy uczniów odbywa się zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami miedzy nauczycielami i uczniami (np. przez ZPE, przesyłanie prac                    i projektów, map myśli, zdjęć prac wytwórczych  na maila szkoły itp.) Informacje do rodziców o ocenach przekazywane będą na e- dzienniku.

Ewa Sawicka