Procedury korzystania z biblioteki

Z dnia 25 maja 2020 r.

Procedury korzystania z biblioteki w Szkole Podstawowej im. o. Władysława

Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy 

obowiązujące w czasie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19

  1. Biblioteka mieści się na ternie Szkoły Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy i stanowi integralną jej część.
  2. Podczas korzystania z biblioteki należy przestrzegać  Procedur bezpieczeństwa, obowiązujących w okresie pandemii COVID – 19 na terenie Szkoły Podstawowej im. o.  Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy
  3. Zwroty książek  przyjmujemy tylko w specjalnie wyznaczonym miejscu( przedsionek szkolny), w jednorazowej torbie opisanej imieniem i nazwiskiem, klasą,  zwracającego w godzinach otwarcia biblioteki (poniedziałek, czwartek w godz: 7:30 – 10:30)
  4. Książki przekazuje bibliotekarz – obowiązuje zakaz wolnego dostępu do półek.
  5. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 3 książki, po wcześniejszym przekazaniu pisemnego zamówienia ( zał. 1), złożonego w umówionym miejscu – tekturowe pudełko w przedsionku szkolnym lub przez dziennik elektroniczny bezpośrednio do bibliotekarza.
  6.  Odbiór zamówionej książki, po wcześniejszej informacji od bibliotekarza na dzienniku elektronicznym, możliwy będzie również z pudełka umieszczonego w przedsionku szkolnym
  7. Zwrot podręczników szkolnych  odbywać się będzie od 15 do 19 czerwca 2020 r , na zasadach opisanych w punkcie 3. z umieszczonym wewnątrz jednorazowej torby oświadczeniem rodziców / prawnych opiekunów o zwrocie wszystkich wypożyczonych na pocz. r. szk. 2019/20 podręczników (zał. 2)
  8. W przypadku niezgodności oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów ze stanem faktycznym zwracanych podręczników ponoszą oni odpowiedzialność materialną za ich brak lub uszkodzenie przez uczniów.
  9. Książki zwracane do biblioteki  objęte są kwarantanną : 2 dni w okładkach tekturowych i papierowych, 3 dni ofoliowane książki.
  10.  Książek ze względu na możliwość nieodwracalnego uszkodzenia nie wolno dezynfekować preparatami opartymi na detergentach ani na alkoholu.