Harmonogram konsultacji

Harmonogram  konsultacji dla chętnych uczniów Szkoły Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy, na terenie szkoły, od dnia 25 maja 2020 r – klasa VIII i  od 1 czerwca 2020 r – pozostałe klasy: IV, V, VI, VII, w godz. 8:00 – 10:30 – 3 godz.

poniedziałek – klasa IV

 1. matematyka
 2. j. angielski
 3. j. polski

wtorek – klasa V

 1. j. polski
 2. matematyka
 3. j. angielski

środa – klasa VIII

 1. matematyka
 2. j. angielski
 3. j. polski

czwartek – klasa VI

 1. matematyka
 2. j. angielski
 3. j. polski

piątek – klasa VII

 1. matematyka
 2. j. angielski
 3. j. polski

Możliwość konsultacji z innych przedmiotów online  po uzgodnieniu z uczącymi.

Dla Przypomnienia:

– rodzice/prawni opiekunowie uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w  konsultacjach na terenie szkoły(wg Procedur), maja obowiązek dostarczenia Oświadczenia i Deklaracji (znajdują się w Procedurach bezpieczeństwa…dostępnych na stronie spkarwodrza.pl na końcu dokumentu w plikach do pobrania), bez tych dokumentów uczniowie nie mogą być wpuszczeni na teren szkoły ze względów proceduralnych i bezpieczeństwa

– uczniowie maja posiadać obowiązkowo maseczki i jednorazowe rękawiczki

– oczekując na konsultacje i podczas przerw, uczniowie muszą  zachować odstępy od siebie od 1,5 do 2 metrów

– konsultacje odbywać się będą w sali nr 3 – piętro

– łazienki  dla uczniów dostępne wyłącznie na piętrze

– uczniowie przechodzą z szatni bezpośrednio do sali i z powrotem – nie ma „zwiedzania” szkoły – względy sanitarne i bezpieczeństwa

– korzystanie z biblioteki i zwroty podręczników szkolnych – informacja na stronie int. szkoły w Procedurach korzystania z biblioteki

E. Sawicka – dyr szk.