Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
w Szkole Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy, dnia 26 czerwca 2020 roku

 • 8:00 – msza św. na zakończenie roku szkolnego w Bazylice Mniejszej                  w Tuchowie – uczestnictwo zależy od decyzji rodziców i uczniów
 • 9:00 – rozdanie świadectw ukończenia szkoły uczniom klasy ósmej
 • 10:00 – rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klasy siódmej
 • 11:00 – rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klasy szóstej
 • 12:00 – rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klasy piątej
 • 13:00 – rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klasy czwartej

W związku z zagrożeniem koronawirusem zastosowano następujące środki bezpieczeństwa i zapobiegawcze:

 • uczniowie odbierają świadectwa w godzinowym odstępie czasowym, aby uniknąć wzajemnego kontaktu – proszę o przestrzeganie ustalonych godzin odbioru
 • każdy uczeń powinien mieć założoną maseczkę i jednorazowe rękawiczki
 • odbiór świadectw będzie odbywał się w przedsionku szkolnym wg listy z dziennika, z zachowaniem dwumetrowej odległości między uczniami
 • przed odbiorem świadectw uczniowie mogą wejść wyłącznie do szatni, w celu uprzątnięcia szafek osobistych oraz zabrania teczek i materiałów, które pozostawili w salach lekcyjnych (będą złożone na ławkach i opisane klasą) oraz złożenia zwracanych podręczników obok swoich szafek, z włożonym wewnątrz oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów, które jest dostępne na stronie internetowej szkoły w poprzednich dokumentach (proszę szukać w Procedurach korzystania z biblioteki); szafki w szatni należy pozostawić otwarte
 • po odbiorze świadectw uczniowie nie mogą się gromadzić przed szkołą i powinni niezwłocznie udać się do domu
 • za bezpieczeństwo uczniów podczas odbioru świadectw jak i w czasie drogi do i ze szkoły odpowiedzialność biorą rodzice/prawni opiekunowi, gdyż w tym dniu nie jest organizowany dowóz, ani odwóz uczniów
 • uczniowie , którzy z przyczyn losowych nie będą mogli odebrać świadectwa w dniu 26 czerwca 2020 r., mogą to uczynić w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek), w godz. od 9:00 do 11:00 z zachowaniem środków bezpieczeństwa opisanych powyżej (w tym dniu będą obecni wszyscy wychowawcy klas)
 • w innych, nieprzewidzianych sytuacjach losowych, związanych z odbiorem świadectwa i zwrotem podręczników należy kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem szkoły przez e- dziennik, ze względu na pracę zdalną sekretariatu.
 • na teren szkoły nie można wnosić żadnych dodatkowych przedmiotów w postaci kwiatów lub upominków dla uczniów

dyr. szk. E Sawicka