Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedur bezpieczeństwa w świetlicy i bibliotece szkolnej

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowejim. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedur bezpieczeństwa w świetlicy i bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i […]