WRZESIEŃ 2020 W NASZEJ SZKOLE

„Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny.”
/Fiodor Dostojewski/

1. Godne uwagi:

– 1 września 2020 r. mszą świętą w Bazylice Mniejszej w Tuchowie rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/2021.

Następnie uczniowie z wychowawcami   spotkali się  w salach lekcyjnych  budynku szkoły. Pani Dyrektor powitała wszystkich przez radiowęzeł. Odczytała komunikat Pani Burmistrz i poinformowała o tym, że obecny rok szkolny będzie odbywał się w szczególnym reżimie sanitarnym. Następnie zapoznała uczniów z procedurami bezpieczeństwa w naszej szkole, które dostępne są także  na stronie szkoły.

– Ze względu na szczególne warunki pracy w tym  roku szkolnym zapraszamy wszystkich Rodziców do ścisłej współpracy ze szkołą. Prosimy o czytanie przysyłanych wiadomości, o otwieranie strony naszej szkoły i pozostawanie w stałym kontakcie telefonicznym i przez e-dziennik  z wychowawcami. Bardzo prosimy o sprawdzenie danych w kartotece ucznia w e-dzienniku, w zakładce RODZINA (numer telefonu, najlepiej obydwojga Rodziców, do szybkiego kontaktu w razie choroby oraz o aktualny e-mail). O wszystkich zmianach prosimy  jak najszybciej  informować  wychowawców.


– Uprzejmie prosimy, aby każde dziecko miało założonego swojego e-maila (nie wystarczy tylko e-mail rodzica). Młodsi uczniowie /klasy IV, V i VI/ muszą mieć zgody Rodziców. Te informacje również należy przesłać do wychowawcy.

– Kontakt z wychowawcami i nauczycielami obecnie tylko drogą elektroniczną lub telefoniczną. Tylko Rodzice uczniów klasy IV będą mieć spotkanie z wychowawcą w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego. Informację o tym spotkaniu przekaże wychowawczyni poprzez uczniów i drogą elektroniczną.

– Bardzo prosimy, aby istniejące Rady Rodziców w klasie V,VI,VII, VIII pozostały w roku szkolnym 2020/2021 bez zmian personalnych, natomiast z oczywistych względów zostanie wybrana RR w klasie IV.

– Informacje miesięczne będą umieszczane tylko na stronie szkoły.

– Wszyscy uczniowie proszeni są o oprawę wypożyczonych podręczników

– W obecnym roku szkolnym po raz kolejny realizujemy Program Szkolnego Wolontariatu – zapraszamy i zachęcamy wszystkich uczniów do podjęcia działań na rzecz potrzebujących, a Rodziców uczniów prosimy o wspieranie swoich dzieci w szerzeniu dobra i życzliwości.

2. Ważne terminy:

  • 1 września minęła 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. 17 września będziemy obchodzić rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Pamiętajmy o tych, którzy zginęli za wolność naszej Ojczyzny.
  • W dniach od 7 do 11 września nasza szkoła  włączy się w 9. edycję ogólnopolskiej akcji czytania największych polskich dzieł literackich. W tym roku lekturą  Narodowego Czytania będzie Balladyna Juliusza Słowackiego. W tych dniach w każdej klasie na zajęciach z wychowawcą zostaną przeczytane fragmenty Balladyny. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.  Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w liście zachęcającym do współtworzenia akcji. Balladyna to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów.
  • W tym roku już po raz 27.  Fundacja Nasza Ziemia będzie koordynować największą polską akcję ekologiczną: Sprzątanie świata – Polska. Chociaż  tegoroczna Akcja niewątpliwie różnić będzie się od poprzednich edycji z powodu pandemii Covid-19, nie zapominajmy, że Ziemia to nasz wspólny Dom. Nie mamy innego. I to my musimy o niego zadbać! Sprzątamy Polskę  jak zawsze w 3 weekend września 18.09. (piątek); 19.09 (sobota) 20. 09. (niedziela) 2020 r. Tegoroczna akcja Sprzątania świata przebiegać będzie pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. W czasie Akcji zachęcamy, inspirujemy i motywujemy wszystkich do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe; do jego redukcji z życia codziennego tam, gdzie są możliwe inne, bardziej ekologiczne rozwiązania i do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych. 
  • 30 września –  przypada Dzień Chłopaka. Pamiętajmy o naszych chłopcach / ojcach, dziadkach, wujkach, kolegach /!!!!

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2020/2021 wszystkim naszym Uczniom życzymy, aby  zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a szkoła była dla Was miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić, mając poczucie bezpieczeństwa. Pracujcie nad sobą i doskonalcie się, pamiętając „że wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami…”

Niech nowy rok szkolny – niezależnie od czekających nas nowych wyzwań – okaże się pozytywnym sprawdzianem naszych możliwości i umiejętności budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom naszych uczniów, życzymy cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.

Niech będzie to rok nowych szans i nowych powodów do radości.

3. W ramach przypomnienia:

– Od października w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. Od 1600 do 1700, w ramach Szkolnego Systemu Wspierania Rodziców, będą odbywać się indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów.

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane  i znajdują się na stronie internetowej szkoły. Adres strony to: spkarwodrza.pl

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej  w Karwodrzy