Narodowe czytanie 2020

Nasza szkoła również uczestniczyła w Akcji Narodowego Czytania, która organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku, a realizowana była 5 września b.r. W naszej szkole dziewiątą odsłonę realizowaliśmy od 7-11 września. W czasie całego tygodnia na lekcjach języka polskiego i zajęciach z wychowawcą, w każdej klasie, czytaliśmy fragment dramatu Juliusza Słowackiego  „Balladyna”– wybitne dzieło polskiego romantyzmu.

Balladyna, a raczej Balladina – bo tak zatytułowany został pierwotnie autograf najpopularniejszego dzieła Juliusza Słowackiego – jest wykonanym ręką samego autora czystopisem utworu. O najwcześniejszych losach rękopisu informuje notatka właściciela: Rękopism własnoręczny Słowackiego darowany przez niego przyjacielowi jego panu Józefowi Reitzenheimowi, a przez tego mnie, w Paryżu w kwietniu 1874. St. Tarnowski. Biblioteka Narodowa kupiła rękopis od Zdzisława Tarnowskiego, bratanka Stanisława, w 1937 roku. Rękopis Juliusza Słowackiego można zobaczyć w bibliotece cyfrowej POLONA. Wszystkich, którzy nie uczestniczyli w akcji zachęcamy do lektury tekstu Słowackiego ballada o Balladynie na blogu POLONY.