PAŹDZIERNIK 2020 W NASZEJ SZKOLE

Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno,
na inne wartości duchowe.
Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka,

czasem burzliwie szuka,
prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają

i według nich żyją”
(Jan Paweł II)

PAŹDZIERNIK 2020 W NASZEJ SZKOLE

Szkoła Podstawowa im. o. W. Witkowskiego-Redemptorysty w Karwodrzy

1. Godne uwagi:

– Szkolne Koło Caritas oraz Szkolne Koło Wolontariatu przystąpiło do XIV edycji małopolskiego projektu: „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. W tym roku nasz szkolny projekt zatytułowaliśmy: „Życzliwość trudno oddać, ponieważ zawsze wraca”.

II miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej!

W Urzędzie Miejskim w Tuchowie dnia 16 września br. z udziałem dyrektorów i nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych, odbyło się podsumowanie gminnego współzawodnictwa sportowego szkół za rok szkolny 2019/2020. Spotkanie poprowadzili oraz wręczyli pamiątkowe puchary i dyplomy burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek i gminny organizator sportu szkolnego w Tuchowie Marek Srebro.

Reprezentacje naszej szkoły dzięki dużemu zaangażowaniu zawodniczek i zawodników, w ub. roku szkolnym systematycznie zajmowały miejsca na podium podczas zawodów sportowych, zdobywając łącznie 100 punktów w rywalizacji sportowej szkół i zajmując II miejsce (na 12 szkół podstawowych)

– 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych, ale odbywają się zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. W naszej szkole uczniowie klasy czwartej złożą uroczyste ślubowanie.

– Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, którego tegoroczne hasło brzmi „Książka nas łączy”.  W tym miesiącu biblioteki szkolne na całym świecie obchodzą swoje święto ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Tradycja tego święta ma już 20 lat. Jego celem  jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań, rozbudzanie i kształtowanie kultury czytelniczej oraz integracja środowiska szkolnego.

2. Ważne terminy:

  • 11 października w Polsce obchodzimy XX Dzień Papieski pod hasłem „TOTUS TUUS”. W naszej szkole uczcimy ten czas gazetkami oraz tematycznymi lekcjami poświęconymi Świętemu Janowi Pawłowi II. Warto zwrócić uwagę na jubileuszowy wymiar XX Dnia Papieskiego. Dnia 2 kwietnia minęło 15 lat od śmierci a 18 maja 100 lat od urodzin Karola Wojtyły.          Z tej okazji Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (przeżywająca 20-lecie swojego istnienia) przypomina fundamentalne dla św. Jana Pawła II słowa: Totus Tuus (Cały Twój Maryjo). W Dniu Papieskim – podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych – będzie można wesprzeć materialnie stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” nazywanej „żywym pomnikiem” wdzięczności dla św. Jana Pawła II. „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można wspierać – wysyłając SMS o treści: STYPENDIA na numer 74 265 (4,92 z VAT). Zachęcamy całą społeczność szkolną oraz rodziców do włączenia  się w tę akcję.
  • Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy uporządkują cmentarz wojskowy w Zabłędzy, którym opiekuje się nasza szkoła.
  • 29 października odbędzie się egzamin do sakramentu bierzmowania  uczniów klasy VIII.
  • 1 listopada przypada święto Wszystkich Świętych, a 2 listopada Dzień Zaduszny. Dni te kojarzą się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Udajemy się wtedy z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten „płomyk nadziei”, wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Odwiedzając groby naszych bliskich, pamiętajmy o naszym Patronie Ojcu Władysławie Witkowskim, którego grób znajduje się na cmentarzu tuchowskim (nowa część). Pomyślmy przez chwilę o tych, na których grobach nikt nie zapali lampki i nie odmówi modlitwy. Święto Zmarłych to również pamięć o tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny i o samotnych żołnierskich grobach.

  • Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021 /zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców/:

25, 26 i 27 maja 2021 roku (wtorek, środa, czwartek) oraz 4 czerwca 2021  roku (piątek).

3. W ramach przypomnienia:

– Zgodnie z przyjętym Szkolnym Systemem Wspierania Rodziców w każdą pierwszą środę miesiąca od godziny 16 00 do 17 00  odbywają się konsultacje indywidualne dla Rodziców uczniów. Zachęcamy do spotkań z nauczycielami  oraz wychowawcami.

– Rada Rodziców uchwaliła wysokość dobrowolnej składki – 30 zł od rodziny.

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane i znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Karwodrzy. Adres strony to: spkarwodrza.pl

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej im. o. W. Witkowskiego – Redemptorysty w Karwodrzy