Zdalne nauczanie

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!

W związku z ogłoszeniem od soboty strefy „czerwonej”   na terenie całego kraju oraz  zaleceniem Premiera rządu,  od poniedziałku tj. 26 października 2020 r, nauka w naszej szkole odbywać się będzie  we wszystkich klasach (od IV do VIII) w systemie zdalnym,  z wykorzystaniem narzędzi i zasad obowiązujących podczas zdalnego nauczania w poprzednim roku szkolnym.

Jest to dla nas wszystkich czas ciężkiej próby, proszę więc o wzajemne zrozumienie, życzliwość  i pozytywne wsparcie dzieci w tym trudnym  okresie.

Ewa Sawicka – dyr szkoły.