Zasady pracy zdalnej obowiązujące w Szkole Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy

1. Wszyscy nauczyciele i uczniowie pracują przez e-dziennik oraz z wykorzystaniem aplikację Zoom. Zajęcia prowadzone są wg planu lekcji danej klasy. 2. Podstawowym narzędziem komunikowania się nauczyciela z uczniami, przesyłania materiałów i informacji jest e-dziennik oraz mail: szkola.podstawowa.w.karwodrzy@onet.eu 3. Informacje o sposobie prowadzenia lekcji i  zadaniach domowych z wszystkich przedmiotów będą umieszczane w e-dzienniku, w […]

NIEPODLEGŁOŚĆ -WAŻNA SPRAWA!

Dziękujemy wszystkim uczniom szkoły za wzięcie udziału w konkursie , którego celem było uczczenie 102. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Pokazaliście swój patriotyzm i zainteresowanie tak ważnym świętem dla każdego Polaka . Wszystkie nadesłane prace zostają nagrodzone pozytywną uwagą z zachowania.Organizatorzy: opiekun samorządu- H. Cygnar; biblioteka szkolna- B. Szot Praca z okazji rocznicy odzyskania niepodległości wykonana przez […]