Spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży

W ramach realizacji _Programu ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na
lata 2018-2020_ na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej
z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany
głównie do rodziców.

Wyżej wymieniony spot profilaktyczny
został umieszczony na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w
Tarnowie oraz na portalu społecznościowym Facebook.

https://drive.google.com/file/d/1owIpj-58-SRZxjYW1iPO6ADhpofVpoJn/view?usp=sharing

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji  w Tarnowie

   kom. Paweł Jantoń