KWIECIEŃ 2021 W NASZEJ SZKOLE

„Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, 
którego sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć
 – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i własną suwerenność”
/Święty Jan Paweł II/

Szkoła Podstawowa im. o. Władysława Witkowskiego – Redemptorysty w Karwodrzy

1. Godne uwagi:

  •          10 kwietnia przypada 11.  rocznica tragedii smoleńskiej, 13 kwietnia jest Dniem Pamięci Ofiar Katynia, natomiast  cały kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej. To okazja do przypomnienia znaczących wydarzeń w  historii naszego narodu, a także oddania hołdu bohaterom i ofiarom tragedii, którzy zwyciężali i ginęli za wolność i niepodległość Polski. Kwiecień przypomina wojenną okupację, deportacje Polaków na Syberię i do Kazachstanu, tragedię polskich oficerów, którzy zostali zamordowani przez NKWD w Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie i w innych miejscach na nieludzkiej ziemi.  O pamięci narodowej papież Święty Jan Paweł II pisał: „Pamięć jest spoiwem każdej ludzkiej wspólnoty. Pamięć narodowa jest spoiwem narodu. Tak było, jest i tak będzie dopóki istnieć będzie ten szczególny rodzaj społeczności mający oparcie w ojczyźnie i zanurzony we własnej kulturze, dzięki której odróżnia się od innych narodów” /”Pamięć i tożsamość”/.
  •          SK Caritas oraz SK Wolontariatu dziękuje za przeprowadzone akcje wielkopostne: zbiórkę żywności  w sklepie SPAR oraz dobrowolne ofiary pieniężne „Jałmużna Wielkopostna 2021”. Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom  szkoły  za  włączenie się do tych akcji. 
  • 22 kwietnia obchodzimy  Międzynarodowy Dzień Ziemi. Hasłem przewodnim tego dnia w obecnym roku jest: Przywróć naszą Ziemię. To czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Celem obchodów  tego dnia jest budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o czystość najbliższego otoczenia oraz wychowanie  w duchu miłości i szacunku do przyrody. Dzień Ziemi musimy celebrować każdego dnia, ponieważ nie mamy już czasu, aby obchodzić go tylko raz do roku. Pomyślmy więc: Co możemy zmienić już teraz?
  •         23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji  podejmowane są różne inicjatywy, które służą  promocji: czytelnictwa oraz ochrony praw autorskich i własności intelektualnej. Bo czyż nie miał racji Cycero, twierdząc, że: „Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.” 

2. Ważne terminy:

  • 1 maja- Święto Pracy oraz 17.  rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 
  • 2 maja –  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Wywieśmy flagi, wyeksponujmy je, podkreślając przez to swoją przynależność do Ojczyzny.
  • 3 maja –  230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
  •  3 maja (poniedziałek) to dzień ustawowo wolny od pracy.

2. W ramach przypomnienia:

– W ramach Szkolnego Systemu Wspierania Rodziców raz w tygodniu wychowawcy klas odbywają dyżury on-line w terminach (dni i godziny) zaproponowanych Rodzicom uczniów i przekazanych za pośrednictwem e-dziennika.

– Rada Rodziców przypomina o dobrowolnej składce – 30 zł od rodziny.

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane i znajdują się na facebooku oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Karwodrzy. Adres strony: spkarwodrza.pl

Dyrektor i Rada Pedagogiczna 

Szkoły Podstawowej w Karwodrzy