Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy od 31 maja 2021 r. w formie stacjonarnej.

– Od 31 maja 2021 r  (poniedziałek), wszystkie klasy szkoły podstawowej, od IV do VIII, pracują w trybie stacjonarnym.

Podczas nauki stacjonarnej organizowany będzie dowóz i odwóz uczniów na dotychczasowych warunkach.

– Uczniowie będą uczyć się według dotychczas obowiązującego, tygodniowego rozkładu zajęć.

– Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice przybywający do szkoły mają obowiązek przestrzegania dotychczasowych procedur, regulaminów i zaleceń bezpieczeństwa, obowiązujących w szkole w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 (min. obowiązkowa maseczka, wielokrotna dezynfekcja rąk, częste mycie rąk, zachowanie dystansu 1, 5 – 2,0 m)

                                                                                              Ewa Sawicka – dyr. szk.