22 IX 2021 – 3. ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ

Podróż symbolizuje życie, drogę życia, ryzykowne przedsięwzięcie, dążenie do celu po drodze pełnej przygód, potrzebę nowych doświadczeń, badanie, studiowanie, naukę, poszukiwanie duchowych celów. Nasz Patron był właśnie takim wędrującym człowiekiem i to, nie tylko w sensie dosłownym. Swoje życie traktował jako ciągłe poszukiwanie. Był wzorem pracowitości, serdeczności, otwartości, był skromnym człowiekiem gotowym zawsze nieść pomoc […]