PAŹDZIERNIK 2021 W NASZEJ SZKOLE

„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie”  (Błogosławiony Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński) 1. Godne uwagi: – 10 października w Polsce obchodzimy XXI Dzień Papieski pod hasłem „NIE LĘKAJCIE SIĘ”. W naszej szkole uczcimy ten czas gazetkami oraz tematycznymi lekcjami poświęconymi […]