PAŹDZIERNIK 2021 W NASZEJ SZKOLE

„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym.

Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie”

 (Błogosławiony Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński)

1. Godne uwagi:

– 10 października w Polsce obchodzimy XXI Dzień Papieski pod hasłem „NIE LĘKAJCIE SIĘ”. W naszej szkole uczcimy ten czas gazetkami oraz tematycznymi lekcjami poświęconymi Świętemu Janowi Pawłowi II.  „Non abiate paura – Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi” – ta najbardziej znana na świecie wypowiedź Jana Pawła II została wygłoszona 22 października 1978 roku podczas mszy świętej na placu św. Piotra w Rzymie, inaugurującej jego pontyfikat i stała się homilią programową dla kolejnych 27 lat działalności polskiego papieża. W Dniu Papieskim – podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych – będzie można wesprzeć materialnie stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” nazywanej
„żywym pomnikiem wdzięczności” dla św. Jana Pawła II. „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można wspierać, wysyłając SMS o treści: STYPENDIA na numer 74 265 (4,92 z VAT). Zachęcamy całą społeczność szkolną oraz rodziców do włączenia  się w tę akcję.

– 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem państwowym, świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN),. Warto dodać, że Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie.             Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych, ale odbywają się zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. W tym dniu w naszej szkole odbędzie się uroczyste ślubowanie czwartoklasistów.

– Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – tegoroczne hasło brzmi: „Baśnie i legendy z całego świata”.  Święto powstało z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Szkolnych  w  1999 roku i jest okazją do zainteresowania uczniów, nauczycieli, lokalnego środowiska i władz działaniami  bibliotek szkolnych. Celem  tego święta jest promocja biblioteki szkolnej, jej działań, rozbudzanie i kształtowanie kultury czytelniczej oraz integracja środowiska szkolnego.

Szkolne Koło Caritas oraz Szkolne Koło Wolontariatu przystąpi do XV edycji małopolskiego projektu: „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.

2. Ważne terminy:

  • Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy uporządkują cmentarz wojskowy w Zabłędzy, którym opiekuje się nasza szkoła.
  • 6 października uczniowie z klas VII i VIII wyjadą na wycieczkę w Bieszczady.
  • 13 października uczniowie z klas IV, V, VI wyjadą na wycieczkę do Krakowa.
  • 1 listopada przypada święto Wszystkich Świętych, a 2 listopada Dzień Zaduszny. Uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem triumfu dla Kościoła mogącego wskazać na świętych przebywających w bliskości Boga, jako na osiągnięty cel swojej misji. Wszyscy święci w niebie są dla nas pośrednikami u Boga, któremu zanoszą nasze prośby i błagania. Ustanawiając dzień Wszystkich Świętych, Kościół chciał zachęcić wiernych, aby brali przykład z życia świętych, żeby ich doświadczenia przydały się i nam, żyjącym obecnie. Świętość trzeba wymodlić, wyprosić i wybłagać – o czym wiemy również my, żyjący współcześnie, podobnie jak wiedzieli o tym wierni mieszkający w dawnej Polsce.

      Dzień Wszystkich Świętych jest także dniem pamięci narodowej. Zapalamy wówczas znicze nie tylko na grobach swych  bliskich, ale również na grobach powstańczych, w kwaterach żołnierskich, na bezimiennych często polnych i leśnych mogiłach żołnierzy, na miejscach kaźni, pod pomnikami i tablicami poświęconymi pamięci poległych we wszystkich wojnach, przy których bardzo często wystawiane są warty honorowe. Płoną wreszcie znicze na grobach ludzi szczególnie dla Polski zasłużonych w dziedzinie nauki, kultury i działalności społecznej.

Wyjątkowość tego dnia polega również na tym, że zbieramy się wszyscy na cmentarzach przy grobach rodzinnych i spotykamy ludzi, których często nie widzieliśmy kilka a nawet kilkadziesiąt lat.

Odwiedzając groby naszych bliskich, pamiętajmy o naszym Patronie Ojcu Władysławie Witkowskim, którego grób znajduje się na cmentarzu tuchowskim (nowa część). Pomyślmy przez chwilę o tych, na których grobach nikt nie zapali lampki i nie odmówi modlitwy.

  • Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022 /zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców/:

        12 listopada 2021 r. (piątek), 2 maja 2021 r. (poniedziałek), 17 czerwca 2022  r. (piątek) oraz 24, 25 i 26  maja 2022 r.

        (to wolne dni dla uczniów klas IV-VII, natomiast uczniowie klasy VIII  przystąpią do egzaminu ósmoklasisty).

3. W ramach przypomnienia:

– Zgodnie z przyjętym Szkolnym Systemem Wspierania Rodziców w każdą pierwszą środę miesiąca od godziny 16 00 do 17 00  odbywają się konsultacje indywidualne dla Rodziców uczniów. Zachęcamy do spotkań z nauczycielami  oraz wychowawcami.

– Rada Rodziców uchwaliła wysokość dobrowolnej składki – 30 zł od rodziny.

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane i znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Karwodrzy. Adres strony to: spkarwodrza.pl

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej im. o. W. Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy