GRUDZIEŃ 2021 W NASZEJ SZKOLE

„Słowo Ciałem się stało… 

Niechże w Boże Narodzenie każde szlachetne uczucie ludzkie, 

każde drgnienie woli, każda myśl zamienia się w błogosławione czyny, które mają w miłość obrócić całe nasze życie w ojczystej ziemi.”
/Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński/

1. Godne uwagi:

– 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  To okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych na poziomie lokalnym, krajowym                           i międzynarodowym. Jest to też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. 

Wszystkim naszym Wolontariuszom  w dniu ich święta pragniemy podziękować za szlachetną pomoc, trud włożony w służbę drugiemu człowiekowi. Za dobre serce, gotowość, oddanie, chęć i wolę służenia innym w każdej sytuacji, bez względu na okoliczności oraz za każdy uśmiech podarowany naszym podopiecznym .

 – 6 grudnia przypadają mikołajki.  To zwyczaj,  w czasie którego nocą z 5 na 6 grudnia Święty Mikołaj odwiedza grzeczne dzieci. Zwyczajowo tego dnia maluchy otrzymują od Mikołaja prezenty – najczęściej jakieś drobiazgi. Święto obchodzi się na cześć św. Mikołaja z Miry, katolickiego biskupa i świętego, którego wizerunek w innych religiach, regionach i kulturach przybiera też miano Dziadka Mroza czy Gwiazdora. Co ciekawe, postać ta ma niewiele wspólnego z wizerunkiem Mikołaja, którego znamy i rozpowszechniamy. Obecnie mikołajki to kontynuowanie tej tradycji, ale w nieco zmieniony sposób. W nocy z 5 na 6 grudnia Mikołaj zostawia grzecznym dzieciom drobne prezenty – pod poduszką, w butach czy w skarpetach powieszonych przy kominku.

Jedno, co w osobie św. Mikołaja pozostało niezmienione, to jego wielka dobroć, szczodrość i ogromna miłość do dzieci. Do tej pory głównym posłannictwem św. Mikołaja jest niesienie radości i szczęścia wszystkim, sprawianie cudów i czynienie dobra.

W tych trudnych czasach nie zapomnijmy o tej tradycji, szczególnie w rodzinie, wśród przyjaciół i ludzi samotnych.

12 grudnia, w niedzielę, pod hasłem „Misja Białoruś” odbędzie się XV Misyjny Jarmark                                               z Aniołami, organizowany przez Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji. Celem tegorocznego Jarmarku jest wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży w Grodnie na Białorusi, szczególnie w obecnej sytuacji polityczno – ekonomicznej.

Weźmy udział w tej corocznej akcji z zachowaniem szczególnych środków ostrożności /DDM  Dezynfekcja – Dystans – Maseczka/.  

– Przed nami Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. W Polsce to święta, które szczególnie celebrujemy. Dużą wagę przykładamy do Wigilii, która uznawana jest za najbardziej wyjątkową noc w roku. Dawniej przypisywano jej nawet znaczenie magiczne, czego dowodem są tradycje wigilijne, które kultywujemy do dzisiaj. 

Podobnie jak w większości krajów Europy Środkowej, Święta Bożego Narodzenia w Polsce to osobliwa i ukochana okazja do spędzenia czasu w gronie rodzinnym. Większość polskich uroczystości bożonarodzeniowych odbywa się 24 grudnia i choć dla wielu Polaków nie jest to oficjalne święto państwowe, to jest to jedna z najważniejszych                               i najbardziej rodzinnych dat w kalendarzu.

Wszystkim Rodzicom i Uczniom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku:

Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki, śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki.
Świętą noc złocista gwiazda opromienia. Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia.
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym. Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. 

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, 

a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia.

2. Ważne terminy:

– Zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

– 3 grudnia zakończyliśmy akcję: „Pomoc dla bezdomnych zwierząt”. Dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się                   w pomoc dla czworonożnych przyjaciół oraz członkom  Młodzieżowej  Rady  Gminy – pomysłodawców  i realizatorów akcji. 

– w okresie adwentu prosimy o pomoc dla potrzebujących rodzin w ramach akcji „Wigilijne dzieło pomocy Ubogim”.                            Ze względu na IV falę pandemii przestrzegając zasad sanitarnych, prosimy o składanie żywności do  kosza w sklepie Spaar.

– 17 grudnia w Domu Kultury w Tuchowie odbędzie się IX Gminny Konkurs Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej. Naszą  szkołę reprezentować będzie uczennica klasy VIII, która wykona utwór w języku angielskim.

3. W ramach przypomnienia:

– Zgodnie z przyjętym Szkolnym Systemem Wspierania Rodziców w każdą pierwszą środę miesiąca od godziny                16 00 do 17 00 odbywają się konsultacje indywidualne dla Rodziców uczniów. Zachęcamy do spotkań z nauczycielami uczącymi oraz wychowawcami.

– Rada Rodziców przypomina o dobrowolnej składce – 30 zł od rodziny.

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane i znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Karwodrzy.  Adres strony to: spkarwodrza.pl

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej w Karwodrzy