LUTY 2022 W NASZEJ SZKOLE

   „To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości,

 która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu.“

/Jan Paweł II/

1. Godne uwagi:

1 lutego 2022 r. rozpoczęliśmy II półrocze. To dalszy czas wysiłku uczniów w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności. Dopilnujmy, aby nie był to czas stracony. Postarajmy się, by uzyskać najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz wypracujmy  lepsze oceny z poszczególnych przedmiotów jak i zachowania na koniec bieżącego roku szkolnego. 

Epidemia koronawirusa wpływa nie tylko na nasze życiowe decyzje, ale też na zwykłe codzienne czynności. Wszystko wydaje się bardziej skomplikowane niż wcześniej, bardziej nieprzewidywalne i niestety – coraz częściej – bardziej przygnębiające. Jedną z najważniejszych trosk w tym trudnym czasie powinna być szczególna dbałość o kondycję psychiczną nas samych i naszych najbliższych. Pamiętajmy, by być życzliwymi. Kłaniajmy i witajmy się z naszymi sąsiadami, nawet jeśli do tej pory nie robiliśmy tego za często. Spytajmy, czy im czegoś nie potrzeba. Taka dodatkowa życzliwość i pomoc będzie dla nich miła. A może po prostu potrzebują porozmawiać z nami? Tyle i tylko tyle… Pamiętajmy, że jako osoby społeczne potrzebujemy wzajemnych relacji. Jesteśmy osobami potrzebującymi kontaktów. W czasie epidemii jest to zachwiane. A słowa „proszę”, „przepraszam” i „dziękuję” potraktujmy  jako klucz do wzajemnej życzliwości. Czasem  uśmiech, dobre słowo, przysługa są wsparciem, które nadają sens życiu. Wszyscy, którzy w jakiś sposób pomagają innym, niosą nam nadzieję, że przetrwamy ten trudny czas.

lutego 2022 r. przypada  Dzień Bezpiecznego Internetu. Święto jest obchodzone od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, a w Polsce organizowane od 2005 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Silę oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo – zarówno na poziomie międzynarodowym jak i lokalnym. Założeniem jest również łączenie zaangażowania wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Trzeba przestrzegać dzieci i młodzież przed niesprawdzonymi znajomościami z internetu oraz uczyć ich zasad bezpieczeństwa internetowego. Nade wszystko jednak należy zadbać, by dzieci czuły się kochane, akceptowane i ważne, by miały poczucie przynależności do rodziny. To najczęściej poczucie braku więzi z rodzicami oraz samotności popycha je do szukania zastępczych bliskich relacji poza rodziną i szkołą.

14 lutego obchodzimy walentynki Patron walentynek i tradycja świętowania tego dnia nie wywodzi się z Ameryki, choć tam została przyjęta i od lat jest hucznie obchodzona. Nieprzypadkowo opiekunem święta zakochanych jest święty Walenty, biskup i lekarz, który stracił życie w imię miłości.  Żył w Cesarstwie Rzymskim w III wieku. Panował wtedy, wydany przez cesarza, zakaz zawierania związków małżeńskich przez mężczyzn w wieku 18-37 lat. Cesarz uważał, że najlepsi żołnierze – legioniści to ci, którzy nie mają rodzin. Biskup Walenty złamał ten zakaz i udzielał młodym, zakochanym parom ślubów, za co został wtrącony do więzienia. Tam zakochał się w niewidomej córce strażnika, która dzięki świętemu odzyskała wzrok. Gdy o wszystkim dowiedział się cesarz, kazał go zabić. Egzekucję wykonano 14 lutego.

     Z uwagi na długą historię walentynek, która pokazuje, że miłość już od wieków była dla ludzi ważnym uczuciem, nie warto    stawać w opozycji do tego święta, głośno krzycząc, że jest to jedynie kicz i komercja. Walentynki można potraktować jako okazję do celebrowania związku, do zbliżenia się  do drugiej, bliskiej nam osoby. Chodzi tu zarówno o wybranki/wybranków  naszego serca, ale i o najbliższych, których przecież również darzymy miłością. W ten dzień warto się zatrzymać i skupić na ukochanej osobie, zrobić jej wyjątkową niespodziankę czy przyjemność. Prezent na walentynki będzie do tego miłym dodatkiem.

21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystegozostał  on ustanowiony nie po to, by uczcić nasz język ojczysty, czyli naszą umiłowaną polszczyznę, tylko po to, byśmy wszyscy – na całym świecie – uświadomili sobie, jak wielka jest różnorodność i wartość języków ojczystych: regionalnych, narodowych, oficjalnych i nieoficjalnych, tych mających ogromny zasięg i tych użytkowanych tylko przez nielicznych. Pamiętajmy, że dbając o język, chronimy kulturę i tożsamość kulturową.
MDJO został ustanowiony 17 listopada 1999 r. przez UNESCO jako upamiętnienie tragicznego wydarzenia, do którego doszło w 1952 r. w Dhace, która została później stolicą niepodległego Bangladeszu. Tego dnia zginęło pięciu studentów, domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

To Święto ma  zwrócić uwagę na znaczenie mowy ojczystej jako dziedzictwa kulturowego. Porozmawiajmy z dziećmi    o pięknie i bogactwie języka, o jego ubożeniu przez kulturę obrazkową i język mediów, o roli czytania w pielęgnowaniu pięknej mowy, a także o potrzebie „odchwaszczenia” języka z wulgaryzmów, jakimi obrósł w ostatnich latach. Jak to zrobić? – to dobry temat na dyskusję z dziećmi i młodzieżą: co proponują, czego sami mogą się podjąć.

Przykłady pięknej, bogatej, mocnej, precyzyjnej, zabawnej i plastycznej polszczyzny znajdziemy w utworach klasyków polskiej poezji takich, jak Julian Tuwim, Bolesław Leśmian, Jan Brzechwa czy Joanna Kulmowa, a także współczesnych polskich poetek i poetów. Piękno języka można też odnaleźć w wielu utworach prozatorskich. Zachęcamy do własnych poszukiwań dzieł, które, niosąc ważny przekaz merytoryczny, są jednocześnie przykładem urody, precyzji i mocy języka.

24  lutego będziemy obchodzić tłusty czwartek. To w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Nazywany był kiedyś: zapustami,  mięsopustem,  ostatkami,  karnawałem. Towarzyszyły mu  różne zabawy.

Nazwa karnawał pochodzi od  włoskiego słowa carnevale, które wzięło się z połączenia dwóch łacińskich słów carne i vale, oznaczających pożegnanie mięsa. Według tradycji, w tym dniu można się było do woli objadać.

     Ostatni czwartek przed Środą Popielcową w Polsce to wielkie święto wszystkich łasuchów, związane z jedzeniem pączków, faworków /chrustu/ i róż karnawałowych. To najbardziej charakterystyczny dzień karnawału  i okazja, by sobie pofolgować.

      Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyłagłosi staropolskie przysłowie. Warto jednak pamiętać, że jeden pączek to około 290 kalorii.

2. Ważne terminy:

14 lutego zachęcamy do zorganizowania dla swoich koleżanek i kolegów poczty walentynkowej online. Przypominamy   o „obowiązkowym” czerwonym stroju podczas lekcji zdalnych.

3. W ramach przypomnienia:

– Zgodnie z przyjętym Szkolnym Systemem Wspierania Rodziców  w każdą pierwszą środę miesiąca od godziny 16 00 do 17 00  odbywają się konsultacje indywidualne dla zainteresowanych Rodziców. Zachęcamy do spotkań  z nauczycielami poszczególnych przedmiotów  oraz wychowawcami. Wyjątek stanowi środa 2 lutego ze względu na zdalne nauczanie. W tym dniu można połączyć się z nauczycielami za pomocą e-dziennika.

– Rada Rodziców przypomina o dobrowolnej składce – 30 zł od rodziny.

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane i znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Karwodrzy. Adres strony to: spkarwodrza.pl

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej  w Karwodrzy