Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 II 2022 - dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Data święta
nie jest przypadkowa. Upamiętnia ono wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w
1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas
demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu
statusu języka urzędowego. UNESCO podaje, że niemal połowa z 6000
języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu dwóch-trzech pokoleń.
Jeszcze bardziej przeraża fakt, że w ciągu ostatnich 68 lat zanikło
ponad 250 języków. W Polsce to wyjątkowe święto także jest obchodzone.
W 2012 roku wystartowała kampania Ojczysty - dodaj do ulubionych
zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Radę Języka Polskiego.
Jak podają jej autorzy, "ma ona na celu podnoszenie świadomości
językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za
polszczyznę". Rok później wystartowała kolejna kampania - Język polski
jest ą-ę. Jej celem jest obrona znaków diakrytycznych i
przeciwdziałanie nieużywaniu charakterystycznych polskich liter.Jaki
jest cel Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego? Głównym założeniem
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest pomoc w ochronie
różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. W tym wyjątkowym
dniu szczególnie zadbajmy o nasz piękny język polski, bo PAMIĘTAJ !
“JĘZYK - TO JA I TY”. Jest powiedzenie: “Jak Cię widzą, Tak Cię
piszą”, możemy również dodać – “Jak Cię słyszą, tak Cię postrzegają i
z takimi słowami Cię identyfikują”, a zatem nigdy (!) - nie używaj
wulgaryzmów. Ten wyjątkowy dzień w naszej szkole uczciliśmy w formie
audycji nadanej przez radiowęzeł, a przygotowanej przez łączników z
biblioteką szkolną, członków koła teatralno-historycznego oraz
Samorząd Szkolny. Cała społeczność szkolna miała możliwość obejrzeć
gazetkę tematycznie związaną z tym świętem, wystawę książek promującą
język polski oraz wysłuchać łamańców językowych, czytanych przez
koleżanki i kolegów z klasy VII I VIII. Wykorzystano utwory z książki
Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI”.