Wycieczka do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

W dniu 10 III 2022r. /czwartek/ 24 uczniów i 2 opiekunów naszej szkoły wzięło udział w wycieczce do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Głównym celem było podniesienie kompetencji kulturalnych uczestników w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze, poprzez udział w spektaklu –„Mity greckie. Wyprawa po ambrozję”. Umożliwienie kontaktu ze sztuką w formie aktywnego […]